Duurzame energie opwekken manieren

100% Groene energie
Laatst bewerkt op 17 november 2022 3 min
Artikel delen

De energiesector ontwikkelt zich razendsnel. En dat is maar goed ook, want de transitie naar meer groene energie en een fossielvrij leven is hard nodig. Maar we kunnen ons voorstellen dat je de manieren om energie op te wekken niet allemaal hebt kunnen bijhouden. Daarom zetten we in dit artikel een aantal milieuvriendelijke manieren om elektriciteit te maken op een rij.

Duurzame energie voorbeelden

Duurzame energie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit opraken en automatisch weer worden aangevuld. Voorbeelden van duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht of bijvoorbeeld biomassa. In tegenstelling tot de fossiele energiebronnen die nu nog veel worden gebruikt, komt bij duurzame energieopwekking géén CO2 vrij. Dit kan dus helpen om het gat in de ozonlaag te dichten en klimaatverandering tegen te gaan.

5 Milieuvriendelijke manieren om energie op te wekken

Als jij een lamp aanzet, kun je niet zien of de stroom die je gebruikt is opgewekt op een milieuvriendelijke manier. Energie dat wordt opgewekt met duurzame energiebronnen is milieuvriendelijk. 

1. Zonnepanelen

De meest bekende van alle manieren om energie op te wekken, is toch wel het gebruik van zonnepanelen. We zien steeds meer zonnepanelen op daken van huizen of bedrijven, maar ook steeds meer zonneparken. Zonnecellen kunnen daglicht omzetten in stroom, ook als de zon niet schijnt. En dat maakt dat de zon een zeer geschikte duurzame energiebron voor Nederland is. Bovendien is de terugverdientijd van zonnepanelen vrij kort en kunnen eigenaren al direct besparen op hun energierekening. Het is dan ook niet gek dat steeds meer huizen zijn voorzien van zonnepanelen.

2. Zonnecollector

Zonne-energie kun je ook op een andere manier opwekken. Namelijk met een zonnecollector. Dit is een soort wisselaar die zon- en daglicht omzet in warmte. Zonnecollectoren warmen speciale vloeistoffen op, zodat jij jouw huis hiermee kunt verwarmen. Maar de warmte uit een zonnecollector kun je ook gebruiken om het water te verwarmen voor een douche.

3. Windmolens

Dan heb je nog de windmolens. Ook die kom je inmiddels al op heel veel plekken in Nederland tegen. Windmolens wekken energie op wanneer de wind de rotorbladen in beweging brengt. Op deze manier wekken we stroom op zonder het klimaat te belasten of grondstoffen uit te putten. De technologie in deze windmolens wordt continu verbeterd, waardoor we met de windmolens van nu veel meer energie op kunnen wekken dan 20 jaar geleden. Veel van de stroom die wij als energieleverancier leveren, wordt opgewekt met onze windmolens

4. Waterkrachtturbines

Een manier voor duurzame energieopwekking waar met belangstelling naar wordt gekeken is waterkracht. De stroming uit rivieren, getij of spuisluizen hebben hetzelfde effect als wind in de molens. Ze brengen turbines in beweging, zodat die elektriciteit kunnen opwekken. Deze vorm van energie opwekken wordt vooral veel gebruikt in landen met bergen, dus op dit moment niet veel in Nederland.

5. Biomassacentrales

In dit lijstje van duurzame manieren voor energie opwekken mogen ook biomassacentrales niet ontbreken. Bio-energie wordt opgewekt door het verbranden van organische stoffen, bijvoorbeeld hout- of gft- afval. Toch ziet niet iedereen dit als een vorm van duurzame energie. De manier waarop de biomassa wordt geproduceerd speelt een belangrijke rol. Over het algemeen kun je het kappen van bossen natuurlijk niet als duurzaam zien, mits het bijvoorbeeld een productiebos betreft. Daarom is het belangrijk om duidelijke regels te stellen en goed naar de herkomst en verwerking te kijken. Pas daarna is te bepalen welke vormen van bio-energie wel en niet duurzaam zijn. Wij leveren enkel wind- en zonne-energie uit energiebronnen in Nederland.

Is jouw stroom duurzaam?

Als klant van Pure Energie ben je verzekerd van groene energie. Dat houdt in dat de stroom die wij leveren op een duurzame manier is opgewekt. De stroom die jij als klant verbruikt, helpt ons weer om nieuwe wind- en zonprojecten te realiseren. Zo maken we samen de wereld elke dag een stukje groener. Hoe groen is de energie die jij verbruikt? Doe de check op onze website en kijk of jij kunt bijdragen aan een beter milieu.

Doe de energiecheck