Welke energiebronnen zijn er allemaal?

Laatst bewerkt op 17 januari 2024 5 min
Artikel delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

Overal komt dezelfde stroom uit het stopcontact, maar niet al deze stroom wordt op dezelfde manier opgewekt. Er zijn namelijk verschillende energiebronnen, die allemaal op hun eigen manier stroom opwekken. We maken onderscheid tussen groene (duurzame) energiebronnen en grijze (traditionele) energiebronnen.

Groene energiebronnen

Groene energie wordt opgewekt door onuitputtelijke energiebronnen. Deze vorm van energie is milieuvriendelijk en noemen we daarom ook wel duurzame energie. De overheid wil dat de energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam is. Dit om klimaatverandering tegen te gaan. Verder neemt dan de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen af, waardoor het opwekken van groene energie steeds belangrijker wordt.

Windenergie

Een vorm van een groene energiebron is windenergie. De windmolen is bijna niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap. Deze windmolens wekken energie op wanneer de wind de rotorbladen in beweging brengt. Op deze manier wekken we stroom op zonder het klimaat te belasten of grondstoffen uit te putten. De technologie in deze windmolens wordt continu verbeterd, waardoor we met de windmolens van nu veel meer energie op kunnen wekken dan 20 jaar geleden. Onze energie wekken we op met eigen energiebronnen. Benieuwd naar al onze windparken?

Zonne-energie

Eén van de meest gebruikte duurzame energiebronnen in Nederland is zonne-energie. Zowel voor particulier als zakelijk gebruik zien we zonnepanelen vaak terugkomen. Met behulp van zonnepanelen kan zonlicht omgezet worden in elektriciteit. Ook zonne-energie is een onuitputtelijke energiebron en zo lang de zon licht uitstraalt kunnen wij deze omzetten in energie.

Waterkracht

Niet alleen wind kan een turbine aandrijven, ook stromend water kan dat. De as van de turbine gaat draaien door de kracht van het water. Deze manier van stroom opwekken kan je vergelijken met een dynamo op een fiets. De as van deze waterturbine is gekoppeld aan een generator en zo wordt er elektriciteit opgewekt. Deze vorm van duurzame energie wordt vooral veel gebruikt in landen met bergen, dus op dit moment niet veel in Nederland. Ons landschap heeft weinig hoogteverschillen, waardoor de stroming in onze wateren niet sterk genoeg is voor het opwekken van stroom. Voor het opwekken van groene energie uit waterkracht kunnen we in Nederland gebruik maken van getijdenenergie. 

Getijdenenergie wordt opgewekt door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Deze vorm van opwekken is duurzaam, betrouwbaar en goed voorspelbaar. Op dit moment telt Nederland een paar locaties waar energie wordt opgewekt met waterkracht. Deze locaties bevinden zich vooral in het Zuiden van ons land, waaronder in Tilburg, Lith en Sint Michielsgestel.

Bio-energie

Bio-energie is een hernieuwbare brandstof, maar toch ziet niet iedereen dit als een vorm van duurzame energie. Bio-energie wordt opgewekt door verbranding van organische afvalstoffen. Hierbij kun je denken aan houtafval, rioolslib of bijvoorbeeld gft-afval. De opgewekte energie telt als duurzame energie, omdat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding al eerder uit de atmosfeer zijn opgenomen door de grondstoffen. De uitstoot is bij voorbaat dus al gecompenseerd.

De biomassa voor bio-energie komt vaak niet uit Nederland en wordt geïmporteerd uit bijvoorbeeld Amerika. De manier waarop de biomassa wordt geproduceerd speelt een belangrijke rol. Over het algemeen kun je het kappen van bossen niet als duurzaam zien, mits het bijvoorbeeld een productiebos betreft. Daarom is het belangrijk om duidelijke regels te stellen en goed naar de herkomst en verwerking te kijken. Pas daarna is te bepalen welke vormen van bio-energie wel en niet duurzaam zijn. 

Grijze energiebronnen

Grijze energie kan in tegenstelling tot groene energie op den duur wel opraken. Toch zijn veel van de meest gebruikte energiebronnen in Nederland nog steeds niet duurzaam. Grijze energie komt uit fossiele brandstoffen, zoals steenkolen, aardolie en aardgas. Het grootste nadeel van deze brandstoffen is dat ze CO2 uitstoten en daarmee een slechte invloed hebben op de klimaatverandering.

Aardgas

Aardgas is de belangrijkste energiebron voor het verwarmen van huizen en bedrijven. Daarnaast wordt dit gebruikt als energiebron voor elektriciteitscentrales, waarmee pieken en dalen in de stroomvoorziening worden opgevangen. Niet iedereen is blij met aardgas. Bewoners in Groningen hebben daar als gevolg van aardgaswinning veel last van aardbevingen. Nederland moet in 2050 aardgas vrij zijn, dus deze energiebron zullen we steeds minder terug gaan zien.

Steenkool

Steenkool is een goedkope brandstof, maar ook één van de meest milieuonvriendelijke. Bij het gebruik van steenkool komen er naast CO2 ook andere vervuilende stoffen vrij. De uitstoot van steenkool is bijna twee keer zo hoog als bij het gebruik van aardgas. Steenkool komt vrijwel overal ter wereld voor en is dan ook nog voldoende voorradig om ons de komende eeuw van energie te voorzien. Als het aan de overheid ligt duurt dit niet lang meer. De overheid wil namelijk alle kolencentrales in Nederland vóór 2030 sluiten.

Aardolie

Aardolie is een energiebron die belangrijk is voor transport. Deze vorm van energie wordt met name gebruikt voor brandstof (benzine en diesel), maar ook voor het maken van kunststoffen. We zijn steeds meer op zoek naar alternatieven voor aardolie. Niet alleen omdat er bij het gebruik veel CO2 vrijkomt, maar ook omdat we erg afhankelijk zijn van landen die olie produceren. Nederland produceert zelf ook aardolie, maar het grootste gedeelte importeren we uit andere landen.

Kernenergie

Kernenergie is een bijzondere energiebron die vrijkomt bij het splijten van de kernen van uranium. Bij de opwekking van grijze stroom uit kernenergie komen geen gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Toch is kernenergie geen duurzame vorm van energie. Dit komt mede door het radioactieve afval dat er ontstaat bij het opwekken van elektriciteit. De vrijgekomen straling kan schadelijk zijn voor onze gezondheid. 

Kies de energiebron die bij jou past

Er zit dus een groot verschil tussen groene en grijze energie. Wij halen al onze energie uit duurzame energiebronnen en bieden daarmee 100% groene energie aan. Deze energie wekken we zelf op met eigen windmolens en zonnepanelen. Zo simpel is het. Wil jij ook overstappen op groene energie? Bereken hier dan jouw energiepakket. Wil je meer weten over de verschillende soorten energie? Onze specialisten staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

Meld je aan