Wat zijn de klimaatdoelen?

Klimaatverandering inperken
Laatst bewerkt op 23 juni 2023 2 min
Artikel delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

Wat zijn de klimaatdoelen en waarom zijn deze er?

De overheid heeft klimaatdoelen opgesteld om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deze klimaatdoelen omvatten een aantal ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen. Dit noemen we klimaatmitigatie.: het inperken van de klimaatverandering. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken en daar moet iedereen aan bijdragen, want samenwerken is effectiever. Lees meer over de klimaatdoelen en waarom deze er zijn.

Klimaatakkoord Parijs

De Nederlandse overheid maakt afspraken met andere landen, denk hierbij aan het VN-klimaatakkoord in Parijs. Nederland heeft deze in 2016 ondertekend. Dit klimaatakkoord ziet erop toe dat de 28 lidstaten van de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minimaal 40% procent terugdringen. Het doel is om zo de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. 

Nederland werkt nu dus nationaal aan 49% minder uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 %.

Klimaatplan Nederland

Nationaal werkt Nederland aan 49% minder uitstoot in 2030. Om dit doel te behalen zijn er in het Nederlandse Klimaatakkoord meer dan 600 afspraken vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te verminderen. Deze afspraken hebben betrekking op de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit.

70% groene energie

Als de groenste energieleverancier van Nederland vinden wij vooral de klimaatdoelen die van toepassing zijn op de sector elektriciteit interessant. Een van de belangrijkste klimaatdoelen daarbij is dat in 2030 maar liefst 70% van alle elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen moet komen. Daarom wordt er fors geïnvesteerd in groene energie uit bijvoorbeeld windturbines, zonneparken en zonnepanelen op daken van huizen en bedrijfsgebouwen. In 2050 wil Nederland zelfs helemaal geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. 

Tijd voor verandering

Voor de consument is het interessant om te weten dat de subsidies voor groene energie langzaam worden stopgezet. De overheid probeert in plaats daarvan de kosten om duurzame stroom op te wekken te reduceren. Er zijn dan wel andere manieren van financiering mogelijk en nodig. Om het gebruik van 'grijze energie' zoveel mogelijk te ontmoedigen komt er een minimumprijs op elke ton uitstoot van CO. Voor de voorbereidingen die nodig zijn om dit alles te realiseren, wordt in 2020 een plan van aanpak gemaakt.

Wil jij zelf bijdragen aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen? Dat kan. Bijvoorbeeld door je woning te verduurzamen of door zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Onze specialisten staan voor je klaar. Samen kijken we naar de mogelijkheden.