Power optimizers en micro omvormers

Power optimizers en micro omvormers

Zelf energie opwekken

Het systeem dat zonne-energie omzet naar elektriciteit is technisch gezien verwonderlijk. Dat zonnepanelen in de afgelopen jaren zoveel efficienter zijn geworden, is in grote mate te danken aan de rol van power optimizers en micro omvormers.

De werking van power optimizers en micro omvormers

Een zonnepaneel wekt elektriciteit op in gelijkstroom, maar daar kan je electriciteitsnet niets mee. Een omvormer heeft als rol om deze gelijkstroom om te zetten naar voor ons bruikbare wisselspanning. Deze kennis is belangrijk om zowel de rol van de power optimizers als de micro omvormers aan te duiden.

Zowel de power optimizers als de micro omvormers hebben hetzelfde nut. Over het algemeen worden er meer dan één zonnepaneel geplaats op een dak. Deze zonnepanelen werken niet op individueel niveau, maar als keten. Het kan zijn dat een paneel op een gegeven moment minder opwekt dan de rest, bijvoorbeeld door de schaduw van een boom of zelfs vogelpoep. Iedere keten is zo sterk als de zwakste schakel. Om nodeloos verlies te voorkomen zorgen power optimizers en micro omvormers ervoor dat niet de zwakste schakel, maar het totaalgemiddelde de opbrengst bepaalt.

Het praktische verschil tussen power optimizers en micro omvormers

Een micro omvormer zet de gelijkstroom die door elk paneel stroomt om naar wisselspanning. Er wordt dus geen gelijkstroom tussen de zonnepanelen doorgegeven. Dit zorgt er voor dat de opgewekte energie als een totaalgemiddelde van alle zonnepanelen uit je stopcontact komt.

Power optimizers zijn regelsystemen die op individueel niveau, dus per zonnepaneel, werken. In plaats van de micro omvormers gaat het om gelijkstroom die wordt omgezet in wisselspanning nadat het wordt verstuurd naar een centrale omvormer.

Het verschil tussen power optimizers en micro omvormers is voor de gemiddelde consument niet zozeer van belang. Het gaat hier om twee verschillende systemen waarvan je in de praktijk hetzelfde mag verwachten. Het is aan te raden om te kijken naar het totaalplaatje. Wie is de beste aanbieder van zonnepanelen en hoe verhoudt zich dit tot de te maken kosten en het rendement.