Zonnepark Bankhoef header

Zonnepanelen op land

Duurzame energie uit Nederlandse zon

Wij bouwen en beheren al 25 jaar duurzame projecten

Wij ontwikkelen, bouwen en beheren sinds enkele jaren zonneparken op land. Naast zonnepanelen op daken zijn er ook zonneparken op land nodig om de nationale en regionale duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Onze werkwijze is er op gericht om de negatieve effecten van zonnepanelen op land te

beperken en zo een zonnepark te realiseren waarbij de omgeving en natuur centraal staan. Dat kan door lokaal mede-eigenaarschap via een energiecoöperatie, een omgevingsfonds, inspraak en veel aandacht voor landschappelijke inpassing en maatregelen op het gebied van natuur.

Header Werkwijze Zon op land

Onze werkwijze

Elk zonnepark is uniek. Daar passen wij ons steeds op aan, in het belang van het zonproject en alle betrokkenen.

Onze werkwijze
Header Gedragscode zon op land 3

De gedragscode

Wij hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de gedragscode Zon op Land. De leidraad bij Nederlandse zonprojecten.

Lees meer
Header Omgevingsfonds

Het omgevingsfonds

Bij elk zonproject richten we een omgevingsfonds in waardoor een deel van de opbrengst naar de omgeving gaat.

Lees meer

Dit maakt ons uniek

Al ruim 25 jaar ervaring, meer dan 300 duurzame projecten afgerond en veel bestaande samenwerkingen met energiecoöperaties.

Alles onder één dak

We beheersen alle onderdelen van de energieketen. Van weiland tot stopcontact.

Persoonlijke communicatie

We stellen 1 contactpersoon aan bij ieder nieuw zonproject. Van begin tot eind.

Samen met de omgeving

Onze omgevingsmanagers betrekken de omgeving in elke fase van het zonproject.

Energiecoöperaties

We streven bij elk project naar een samenwerking met een lokale coöperatie.

Thumbnail zon

Van weiland tot stopcontact

Onze werkwijze

Wij hebben al meer dan 25 jaar ervaring in het realiseren van wind- en zonprojecten. Inmiddels zijn we doorgegroeid naar een energieproducent én leverancier in één. Onze werkwijze verfijnen we constant, we durven te innoveren en staan voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Voor, tijdens en na de realisatie van een zonproject. We beheersen alle aspecten van de energieketen. Van weiland tot stopcontact noemen we dat.

Bekijk de infographic
CTA Zonprojecten2

Onze zonprojecten in Nederland

100% duurzame energie

Dagelijks houden we ons bezig met het ontwikkelen en bouwen van nieuwe zonprojecten. Inmiddels hebben we op veel plekken in Nederland zonnepanelen geplaatst. De komende jaren komen daar nog honderden hectaren bij. Op onze energiebronnenkaart kun je precies zien waar onze zonprojecten staan en waar we nieuwe zonprojecten gaan realiseren.

Bekijk projecten
Marije v2

Marije Arah

Locatieontwikkelaar
Wil je een zonproject starten of heb je vragen over een project?
Marije v2

Marije Arah

Locatieontwikkelaar

Veelgestelde vragen over zonnepanelen op land

Hoeveel elektriciteit levert een zonnepark op?

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare (100 x 100 meter) aan zonnepanelen ongeveer een miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt.


Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan twintig jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal op daken en nu ook steeds meer op land. Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij samen deze doelen halen, dan moeten we alle verschillende manieren om duurzame energie op te wekken benutten. Dus een mix van windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als zonnepanelen op velden.


Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij bouwen zonneparken vaak op braakliggende terreinen, industrieterreinen en (voormalige) landbouwgronden. Soms leggen we een zonnepark aan in combinatie met een infrastructureel bouwwerk. Denk bijvoorbeeld aan een geluidswal langs een snelweg. Daarnaast is de medewerking van de grondeigenaar, de afstand tot het elektriciteitsnet, het draagvlak in de omgeving, het geldende beleid van de gemeente, provincie of Rijk en de verwachte opbrengst belangrijk bij de keuze voor een zonnepark. Wij toetsen altijd vooraf of het haalbaar is om een zonnepark op de gewenste plek te beginnen. Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland onze duurzaamheidsdoelstellingen willen halen. De overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte, waardoor het Nederlandse landschap in de nabije toekomst op veel plekken gaat veranderen. Daarbij worden bepaalde stukken grond anders benut dan voorheen.


Is er nagedacht over invloed op planten en dieren?

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet gedijen in een weiland met alleen één grassoort. De biodiversiteit kan door de komst van een zonnepark toenemen, mits er aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van groen. Wij willen daar bij het ontwerp van het zonnepark rekening mee proberen te houden. Als u daar suggesties voor hebt, horen wij dat graag. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.


Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een stellage en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden gericht. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht zijn op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.