Hoe gaat de samenwerking met energiecoöperatie Energie(k) Oldambt?

Alleen sneller, samen verder

Ben Verwey woont in het dubbeldorp Nieuw Scheemda en 't Waar: een van zeventien woonkernen in de gemeente Oldambt. Sinds de oprichting in 2020 is hij voorzitter van coöperatie Energie(k) Oldambt en ook breder betrokken bij de lokale energietransitie in Provincie Groningen. Aan de Hanze Hogeschool doet hij onderzoek naar de relatie tussen economische maatregelen en duurzaam gedrag. Energie(k) Oldambt is een mooie afspiegeling van inwoners en verenigingen uit de verschillende dorpen en wijken van Oldambt.

Duurzame energie lokaal bereikbaar

De energiecoöperatie wil zelf lokaal vormgeven aan de energietransitie. “Samen met onze leden willen wij duurzame energie voor iedereen in Oldambt mogelijk en bereikbaar maken. Een coöperatie is wel een bedrijf. Er mag winst gemaakt worden en die investeren we dan weer in duurzame initiatieven waarmee we ons doel waarmaken.”, aldus Ben Verwey.

Hoe zijn jullie van start gegaan?

“Toen we met Energie(k) Oldambt begonnen, wilden we vooral aan de slag met zon op dak projecten. Dit bleek lastiger dan gedacht, vooral op gemeentelijke vastgoed waarvoor vaak alweer een andere bestemming was. Wel dachten we mee aan de tekentafel met de gemeente over beleid voor windenergie én zonne-energie. Toen de gemeenteraad met dat beleid instemde was dat voor ons een startsein. We gingen we op zoek naar samenwerkingspartners om concrete projecten mee te ontwikkelen. Zo raakten we betrokken bij de ontwikkeling van zonneparken Eekerpolder en Westerlee.”

Waarop selecteren jullie partners?

“We hebben met veel ontwikkelaars gesprekken gevoerd en kritisch gekeken naar hun profielen. Bijvoorbeeld hun ervaring en aanpak in projectontwikkeling. Wij vinden participatie en oog voor de leefomgeving heel belangrijk. Wat ons ook aansprak bij Pure Energie is dat het een Nederlands energiebedrijf is dat niet ontwikkelt om projecten te verkopen, maar om duurzaam energie op te wekken en te leveren in Nederland."

Ondertekening SOK Oldambt

Wat is jullie uitdaging als mede-initiatiefnemer?

“Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat inwoners met ons gaan meedoen en betrokken zijn in de breedste zin van het woord. 50% lokaal eigendom is leuk op papier, maar je moet er ook handen en voeten aan geven. We willen dat inwoners straks ervaren dat het zonnepark mede van hen is en dat zij er baat bij hebben. Verandering in de omgeving kan mensen onzeker maken. In dit soort projecten hebben we te maken met weerstand. Participeren kun je als voor- én tegenstander. Het gaat erom dat mensen kunnen meedenken, meepraten en meedoen en daarmee samen duurzame stappen zetten. We moeten waken voor een welles nietes discussie.”

Hoe ervaren jullie financiële risico's?

“We zijn een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Je bent als lid alleen aansprakelijk voor je eigen inbreng. Als je de financiering niet redt, dan kun je hier andere afspraken over maken. Het is bovendien een veilige investering: aan duurzame energie blijft duurzaam behoefte. Om ons deel van de financiering van Zonnepark Westerlee rond te krijgen, moeten we overigens veel inspanning verrichten. We hebben daarvoor een gunstige lening van het provinciefonds ‘Nieuwe Doen’ nodig, zullen crowdfunding moeten opzetten en een beroep doen op investeringen van lokaal bedrijfsleven.

Wat levert het partnerschap tot nu toe op?

“De coöperatie brengt de lokale verbinding in: wij komen hier vandaan. Wij laten het een lokale energietransitie zijn. We zetten in op het lokaal opwekken én gebruiken van energie, want dat is veel effectiever: ‘local4local’. Daar moeten we uiteindelijk naartoe en we zetten daar met deze ontwikkeling een stap in. Pure Energie brengt expertise en menskracht in. Samen zijn we sterker: wat Pure Energie meer heeft, hebben wij minder en omgekeerd. Het is een mooie symbiose!”

Welke tip heb je voor energiecoöperaties?

"Lokaal duurzaam ontwikkelen? Doen! En probeer die ontwikkeling altijd samen op te pakken met een ervaren partner. Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.”

Samenwerken met energiecoöperaties

Benieuwd hoe Pure Energie voor lokaal eigendom zorgt?

In duurzame energieprojecten streven we naar 50% lokaal eigendom. Daarvoor werken we lokaal en op gelijke voet samen met energiecoöperaties om de omgeving mee te laten delen in de duurzame opbrengst.

Meer over lokaal eigendom Meer over lokaal eigendom