Wat is cable pooling?

Zonne- en windenergie op één aansluiting

Het aantal duurzame energiebronnen in Nederland neemt toe en daardoor wekken we ook steeds meer groene stroom op met zijn allen. Steeds vaker kan het elektriciteitsnet in Nederland het lokale stroomaanbod niet aan. Cable pooling, een nieuwe techniek waarbij meerdere duurzame installaties op één aansluiting worden aangesloten, is onderdeel van de oplossing voor dit probleem.

Betekenis cable pooling

Cable pooling is een duurzame techniek waarbij de aansluitingen van meerdere duurzame installaties aan elkaar worden gekoppeld. Op deze manier kunnen 2 duurzame installaties die dicht bij elkaar staan, worden aangesloten op het elektriciteitsnet, zonder dat er een nieuwe aansluiting nodig is. Wanneer er een zoninstallatie wordt gerealiseerd naast een windmolen, kan deze installatie worden aangesloten op de windmolen

Dankzij cable pooling ontlasten we dus de drukte op het elektriciteitsnet. Hoe we dat doen? Dat leggen we in minder dan één minuut uit in deze video.

Wat is cable pooling? - video uitlegvideo

Uitdaging op het elektriciteitsnet

Doordat steeds meer mensen zelf groene stroom opwekken en het aantal zonne- en windparken toeneemt neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. De netbeheerders kunnen geen oneindige hoeveelheid aansluitingen toelaten op het elektriciteitsnet, als we dat wel doen raakt het energienet overbelast en dat kan er voor zorgen dat we de opgewekte stroom niet meer kwijt kunnen. Cable pooling kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

Steeds meer wind- en zonne-energie

in Nederland vullen de wind en de zon elkaar vaak goed aan. In het voor- en najaar, wanneer het harder waait schijnt de zon niet veel en heeft deze minder kracht. En in de zonnige zomermaanden hebben we vaak minder wind. Deze grafiek over Nederlandse windenergie en zonne-energie laat dat goed zien. Het kan natuurlijk voorkomen dat de zon schijnt en de wind ook aanwezig is. Dan zorgt een slimme vermogensregelaar dat het totale vermogen van de wind- en zonne-energie de aansluiting niet overschrijdt.

Uitdagingen cable pooling

Nieuwe technieken, zoals cable pooling, brengen altijd uitdagingen met zich mee. De grootste uitdaging bij cable pooling is de afstemming tussen de netbeheerder, het meetbedrijf en de eigenaren van de verschillende duurzame opwek-installaties, die nauw samen moeten werken. De aansluiting mag natuurlijk niet overbelast raken en wanneer zowel de wind als de zon aanwezig is moeten ze elkaar niet in de weg zitten. Hier moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. De technische oplossingen die nodig zijn voor cable pooling zijn vaak relatief snel duidelijk. 

De voordelen van cable pooling

Nieuwe kansen

Nieuwe kansen

Dankzij cable pooling kun je in een gebied waar het stroomnet ‘vol’ is en dus geen nieuwe aansluitingen mogelijk zijn toch nog een nieuw duurzaam energieproject opzetten.

Besparing

Besparing

Doordat er gebruikt wordt gemaakt van een bestaande situatie hoeft de netbeheerder geen extra investeringen te doen, gunstig voor alle Nederlanders.

Besparing aansluitkosten

Besparing aansluitkosten

Door gebruik te maken van een bestaande aansluiting kunnen kosten worden bespaard voor een nieuw project, de aansluiting ligt er immers al.

Efficiëntie

Efficiëntie

Zoals eerder aangegeven vullen de zon en wind elkaar goed aan in Nederland. Een netaansluiting wordt dus nu een groot gedeelte van de dag benut. Wel zo efficiënt.

Cable pooling zorgt voor verandering

De kans is groot dat er bij de bouw van nieuwe duurzame energieprojecten rekening wordt gehouden met cable pooling. Doordat het aantal zonnepanelen en windmolens in Nederland de komende jaren toe zal nemen, neemt ook de druk op het elektriciteitsnet toe. Door nieuwe zonneparken bij windmolens te bouwen kunnen we deze druk iets afnemen. Maar ook voor bedrijven is het interessant, zo hebben we op een van onze windmolens een aantal schuren met zonnedaken aangesloten in Lelystad. Dankzij cable pooling krijgen ondernemers in gebieden waar het elektriciteitsnet vol is toch de kans om bij te dragen aan een duurzamer Nederland.

De techniek van cable pooling

Er komen een aantal technische en organisatorische aspecten kijken bij cable pooling. De organisatorische aspecten zijn per locatie, type duurzame energie opwekkers en eigenaar van de opwekker verschillend. De technische aspecten van cable pooling kunnen ook verschillen per project, maar de technische basis is vaak gelijk.

Het grote voordeel van cable pooling zit in het feit dat je een aansluiting vaker en efficiënter benut door er wind- en zonne-energie door de aansluiting naar het elektriciteitsnet te brengen. De technische uitdaging hierin is om er voor te zorgen dat de gecombineerde opwek van zon en wind niet de aansluitingscapaciteit te boven gaat.

Hiervoor wordt een vermogensregelaar gebruikt die real-time meet hoeveel opwek de windturbine(s) opwekt en hoeveel de zonnepanelen opwekken. Als de opgetelde opwek in de buurt van de aansluitcapaciteit komt zal één van de twee opwekinstallaties “geknepen” moeten worden , waardoor de opwek tijdelijk verlaagd wordt. Afhankelijk van het project en de financiële gevolgen kan dit of wind of zon zijn.

Daarnaast zijn twee termen belangrijk bij cable pooling en moet er een keuze worden gemaakt welke van de twee gebruikt wordt. Dat zijn MLOEA (Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting) en het GDS (Gesloten Distributie Systeem).

Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting (MLOEA)

MLOEA betekent dat je een aansluiting meerdere allocatiepunten geeft, bijvoorbeeld een primair allocatiepunt (PAP) en een secundair allocatiepunt (SAP). Waarbij achter deze verschillende aansluitpunten wind of zon opwek met ieder een eigen meter geplaatst kunnen worden en daarmee samen op één aansluiting aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.

Gesloten Distributie Systeem (GDS)

Een GDS betekent dat er gesloten elektriciteitsnet wordt aangelegd dat alleen gebruikt wordt voor een bepaald aantal aangeslotenen, bijvoorbeeld twee windparken en een zonnepark. Dit gehele elektriciteitsnet heeft één aansluiting op het openbare net van de netbeheerder. Pure Energie maakt op verschillende locaties gebruik van MLOEA en op andere locaties van een GDS. 

Het project bij Maatschap Verwolf in Lelystad is een mooi voorbeeld van cable pooling met MLOEA, Windplan Groen is een voorbeeld van een GDS.

Geschreven door
Arthur Vermeulen
Arthur Vermeulen Directeur Projecten