6 lessen voor lokaal eigendom in duurzame energieprojecten

Van wie is de windmolen of het zonnepark?

Al zijn het experts die een duurzaam energieproject starten, een windmolen en zonnepark zijn ook van de gemeenschap. De windmolen of het zonnepark staan op ‘eigen’ grond. Zo ervaren veel omwonenden dat. Dat een duurzaam energieproject impact heeft op de omgeving staat vast. Er zijn lusten en lasten. Met lokaal eigenaarschap zorgen we ervoor dat de lusten van een duurzaam energie-initiatief gemakkelijker in de lokale gemeenschap landen. En dat de omgeving beperkte hinder accepteert.

Pure Energie en lokaal eigendom

Wij streven in de ontwikkeling van wind- en zonneparken naar 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat helft eigendom van de omgeving is en de helft van Pure Energie en ook dat we investeringen, risico’s en natuurlijk de duurzame opbrengst evenwichtig delen. Lokaal eigenaarschap geeft de omgeving bovendien zeggenschap in het project. Over hoe het eruit gaat zien, over het gewenste resultaat en inperking van mogelijke overlast.

Om lokaal eigendom mogelijk te maken, zoeken we de samenwerking op met lokale partners, vaak energiecoöperaties, die goed bekend en ingeburgerd zijn in de projectomgeving. Al in 2015 bouwden we samen met energiecoöperatie Deventer Energie het Windpark Kloosterlanden in Deventer. Ervaring leerde ons hoe we effectief kunnen samenwerken met energiecoöperaties en samen lokaal stappen zetten in de verduurzaming van Nederland. We trokken daaruit zes lessen, succesfactoren voor lokaal eigendom.

1. Krachten bundelen

Elk van ons heeft eigen kennis en kwaliteiten. Brengen we deze samen dan ontstaat een sterke combinatie om een duurzaam energieproject te laten slagen. Daarvoor is vertrouwen in elkaars kwaliteiten nodig. Een lokale energiecoöperatie kent het gebied, de lokale politiek en staat in verbinding met inwoners en andere stakeholders. Wij weten veel van ruimtelijke regels, technologie, financiering, bouw en beheer van duurzame energieprojecten en energielevering. 

2. Gelijkwaardige partnerschap

Om gelijkwaardigheid waar te maken is 50% lokaal eigendom ons streven in een duurzaam energieproject. Daarmee sluiten we aan bij de ambitie in het Klimaatakkoord. Overheden wensen lokaal soms een groter aandeel van de energiecoöperatie. Ervaring in veel energieprojecten heeft ons geleerd dat een gelijk belang de beste formule is. De ontwikkeling van windmolens, een zonnepark en/of energieopslagproject gaat gepaard met grote investeringen, waarvoor een stevige en stabiele financiële basis nodig is. Die basis is evenwichtiger met twee gelijkwaardige samenwerkingspartners.

3. Sociaal ondernemerschap

Wij geloven in een land dat draait op schone Nederlandse energie. Al sinds de ontwikkeling van onze eerste windmolen in 1995 maken we ons land elke dag groener en minder afhankelijk van fossiele energie. Dat doen we met windparken en zonprojecten die we samen met en ook voor de omgeving ontwikkelen. De ontwikkeling van deze duurzame energieprojecten kost veel geld en is risicovol. De groene stroom wordt verkocht op een beweeglijke markt. Gezamenlijk ondernemerschap is nodig om het project succesvol vlot te trekken en duurzaam resultaat te creëren.

4. Samen plannen maken

De ontwikkeling van een duurzaam energieproject duurt jaren. Wanneer we al in een vroeg stadium onze krachten bundelen brengen we het mogelijk in een stroomversnelling. Als wij een kansrijke locatie voor ogen hebben, zoeken we snel contact met de lokale energiecoöperatie en andersom worden we ook graag aangehaakt bij een wind-, zon- of energieopslaginitiatief van de lokale partner die ervaring en expertise kan gebruiken om het project vlot te trekken.

5. Samen sterk

De ontwikkeling van duurzame energieprojecten vraagt om inlevings- en doorzettingsvermogen. Wij beginnen er pas aan als het kansrijk is. Zo’n project heeft effect op de omgeving, al in de planfase. Veel mensen zijn voor de opwek van duurzame energie, maar zijn onzeker over de gevolgen voor de omgeving. Bij de uitwerking van het plan hebben we te maken met tegengestelde belangen, complexe eisen en voorwaarden. Vaak is er weerstand. We luisteren en kijken altijd goed naar wat er in de omgeving speelt en gebeurt. We gaan in gesprek, passen aan en komen tegemoet waar kan. Tegelijk weten we wat we doen en waarom we dat doen en laten we ons niet uit het veld slaan. Dat vraagt om stevigheid. Samen staan we sterk.

6. Verschil mag er zijn

We zijn gelijkwaardige partners, maar tegelijkertijd ook heel verschillend. Voor onze collega’s is de ontwikkeling van duurzame energieprojecten dagelijks uitdagend werk. Voor de energiecoöperatie is het een kans om een bijdrage te leveren aan de lokale energietransitie. Initiatief wordt vaak geboren vanuit idealen en op vrijwillige basis. Samen gaan we het doen. Voor ons is een energiecoöperatie een belangrijke en serieuze samenwerkingspartner. Wij ondersteunen en adviseren graag in de praktische uitvoering.

Samen een duurzaam energieproject starten?

Samen brengen we de lokale energietransitie in beweging. Vragen over samenwerking en benieuwd naar praktijkvoorbeelden van lokaal eigendom? Neem contact op!

Neem contact op Neem contact op