Welke gedragscodes zijn er?

Duurzame ontwikkeling
Laatst bewerkt op 22 mei 2024 2 min
Artikel delen

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 minimaal 49% lager is dan de uitstoot in 1990. De energietransitie waarbij we van fossiele energie overgaan op duurzame energie speelt daarin een grote rol. Vanuit verschillende brancheorganisaties zijn er gedragscodes opgesteld om te volgen bij het realiseren van duurzame projecten. Ook Pure Energie is lid van een branchevereniging.

Wat is een gedragscode?

Kern van een gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij duurzame projecten wordt betrokken. De Gedragscode schrijft voor dat voor ieder project in dialoog met belanghebbenden en het bevoegd gezag een participatieplan wordt opgesteld waarin afspraken over participatie door burgers vast komen te liggen. Ook stelt de initiatiefnemer van een duurzaam project een aanspreekpunt voor de omgeving aan. De gedragscodes binden ondertekenaars aan een aantal basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en het leveren van een bijdrage aan het versterken van de acceptatie.

Gedragscode wind op land

De eerste en oudste gedragscode is die van wind op land. Vanuit branchevereniging NedZero is deze code opgesteld. Wij zijn actief lid van NedZero en leven deze code dan ook zo goed mogelijk na. We volgen deze gedragscode uiteraard bij het realiseren van nieuwe windprojecten. De Gedragscode wind op land bindt de leden van NedZero aan een aantal basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en het leveren van een bijdrage aan het versterken van acceptatie. Daar houden wij ons aan.

Gedragscode zon op land

Naast het bouwen van windmolens, zetten we ook in op zonneparken. Dit soort projecten zijn in onze ogen pas geslaagd op het moment dat de omwonenden er de meerwaarde van inzien. Brancheorganisatie Holland Solar heeft samen met verschillende natuur- en milieupartijen een Gedragscode voor zon opgezet om onder andere de omwonenden te betrekken. Ook een doordachte locatiekeuze en het grondgebruik hebben een centrale rol in deze code. Als lid van Holland Solar houden wij ons uiteraard zoveel mogelijk aan deze code en gaan wij, waar nodig, zelfs nog een stap verder.

Gedragscode zon op dak

Een derde optie voor het opwekken van duurzame energie zijn zonnedaken. Sinds begin december 2021 is ook voor deze tak een eigen Gedragscode geschreven. Wederom een code die geïnitieerd is vanuit branchevereniging Holland Solar. Het doel van deze nieuwe gedragscode is dakeigenaren en stakeholders duidelijkheid verschaffen over het goed en veilig aanleggen van een zonnedaksysteem. Ben je benieuwd wat er verder staat? Bekijk dan onze pagina over deze gedragscode.