Wat is een omgevingsraad?

Omwonenden betrekken bij een windpark

Delen

Deel deze pagina op een van de onderstaande platformen.

De komst van een windpark heeft effect op de omgeving. De mensen in die omgeving hebben dan ook vragen en maken zich misschien zorgen. Als we de komst van het windpark met elkaar  bespreken, kunnen we antwoorden geven en informatie bieden. Dit gesprek met elkaar voeren we zo snel mogelijk, zodat omwonenden hierbij al in de planvorming betrokken zijn. Dat begint vaak met een informatiebijeenkomst die de initiatiefnemers organiseren. Daarin kondigen we de opzet van een omgevingsraad aan. Wat is een omgevingsraad en hoe zet je deze op?

Stem van de omgeving

In een omgevingsraad komen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen, om in overleg met de initiatiefnemers een concreet plan te maken voor het windpark. Met een omgevingsraad wordt de omgeving structureel betrokken en ontstaat een centrale plek voor betrokkenen en belangen bij het windpark. Dit zorgt voor korte lijnen tussen betrokkenen en stimuleert inbreng vanuit de omgeving in het plan voor het windpark. Ook in onze zonprojecten wordt vaak een omgevingsraad opgezet. Die noemen we dan werkgroep.

Zeggenschap omgevingsraad

De omgevingsraad draagt ideeën aan, geeft aan of zij het op onderdelen wel of niet eens is met de plannen en kan wijzigingen voorstellen. De initiatiefnemers - Pure Energie en mogelijk een lokale samenwerkingspartner - maken en verfijnen hun plan hiermee. We zijn vooraf duidelijk over de stem van de omgevingsraad. Dus of en zo ja welke adviezen van de omgevingsraad we daadwerkelijk kunnen overnemen en uitvoeren in het plan. Het zijn uiteindelijk wel de initiatiefnemers die de beslissingen nemen over de definitieve inhoud van het plan. Die initiatiefnemers zijn Pure Energie en in veel gevallen een lokale energiecoöperatie.

Open communicatie

De omgevingsraad van een windpark komt tijdens de ontwikkelfase van het windpark tot aan de vergunningverlening, regelmatig bij elkaar om in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen. In de bijeenkomsten komen dan onderwerpen als de hoogte van een windmolen, slagschaduw en het omgevingsfonds op tafel. Verschillen we van mening, dan gaan we inhoudelijk het gesprek met elkaar daarover aan. Mogelijk vinden we dan een andere oplossing die voor de initiatiefnemers en de omgeving acceptabel is.

Ook na vergunningverlening, in de bouw- en exploitatiefase, blijft de omgevingsraad vaak actief. Dan kan de omgevingsraad bijvoorbeeld monitoren de initiatiefnemers de gemaakte afspraken nakomen. Agenda's, presentaties en verslagen van omgevingsraadbijeenkomsten worden gepubliceerd op de projectwebsite van het windpark. Zo kan iedereen in de omgeving op de hoogte blijven van de voortgang en de inhoud van het plan.

Deelnemen aan een omgevingsraad?

Ben je benieuwd naar de omgevingsraad voor het windproject in jouw omgeving? Bezoek dan de betreffende projectwebsite. Heb je interesse om deel te nemen aan de omgevingsraad? Ga dan ook naar de projectwebsite en meld je aan.

Contact opnemen Contact opnemen
Geschreven door
Arthur Vermeulen
Arthur Vermeulen Directeur Projecten