In hoeveel jaar verdien ik zonnepanelen terug?

Wij zijn energiemakers

In hoeveel jaar verdien ik zonnepanelen terug?

Hoeveel jaren het precies kost om je zonnepanelen terug te verdienen is afhankelijk van verschillende factoren. Hoe meer zonnepanelen je laat installeren des te sneller zal je de investeringskosten terugverdienen. Daar staat weer tegenover dat de initiële kosten hoger zijn. En dan zijn er nog de fiscale voordelen.

Een gemiddelde terugverdientijd voor zonnepanelen

Hoe lang het duurt voor je van je gratis zelf opgewekte stroom kunt genieten, wordt vooral bepaald door jouw eigen situatie. Toch kunnen we wel een indicatie geven. Stel je voor dat je tussen de 10 en 13 zonnepanelen laat installeren. Dit gebeurt op een dak met een gemiddelde hoeveelheid zonlicht per jaar. We gaan er ook vanuit dat de elektriciteitsprijs van €0,23 per kWh de norm is. Gemiddeld zal je tussen de € 4000,- en € 5000,- betalen voor de gehele installatie. Als laatste variabele nemen we de levensduur van moderne zonnepanelen. De levensduur is tegenwoordig 25 jaar. Het antwoord op de vraag, “In hoeveel jaar verdien ik mijn zonnepanelen terug?”, is dan tussen de 6 en 7 jaar.

We gaan hierbij uit van de huidige salderingsregeling. Deze regeling, die bepaalt hoe het zit met de te veel opgewekte energie en de vergoeding die je hiervoor krijgt, gaat in de komende jaren veranderen. Dit houdt in dat bovenstaande berekening in slechts enkele jaren een ander plaatje kan vormen.

Ontwikkelingen rondom salderingregeling

De ontwikkelingen rondom de salderingsregeling zijn op het moment van schrijven nog onduidelijk. De overheid maakt nieuw beleid voor onder andere zonnepanelen en zet dit af tegen relevante ontwikkelingen. Dit klinkt misschien vaag en dat, laten we eerlijk zijn, is het ook. In de praktijk komt het er waarschijnlijk op neer dat er in de zeer nabije toekomst geen noodzaak meer is om stroom terug te verkopen.