Windenergie

Windenergie

Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie. De wind is er en dat blijft. Daarom is windenergie is een onuitputtelijke energiebron. We gebruiken windmolens om wind om te zetten in energie. Dankzij deze windmolens, ook wel windturbines, halen we duurzame energie uit de vrijwel altijd aanwezige Hollandse wind.

Wat is windenergie?

Windenergie is energie die ontstaat door wind die de wieken van windmolens in beweging zetten. Het is een manier om stroom op te wekken, zonder het klimaat te belasten of grondstoffen uit te putten. Daarmee is windenergie één van de meest schone energiesoorten en noemen we het ook wel groene energie. Wind is niets nieuws en dankzij de windmolens maken we daar tegenwoordig slim gebruik van. Onze nieuwe generatie windmolens hebben een tiphoogte van 208 meter en wekken per stuk naar verwachting circa 15 miljoen kWh per jaar op. Dat is genoeg stroom om jaarlijks 5000 huishoudens van groene energie te voorzien. 

Hoe werkt windenergie?

Het zijn de wieken van de molens die de wind opvangen. Ze beginnen te draaien, waarmee ze een rotor in beweging brengen. Deze rotor is aangesloten op een generator die door de draaiende beweging elektriciteit opwekt. Je kan dit vergelijken met een dynamo van een fiets. De draaiende beweging zorgt ervoor dat het licht van je fiets gaat branden. Op een aantal plekken in Nederland zijn windparken aangelegd. Deze windparken bestaan uit meerdere windmolens. De windmolens in deze parken zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Hoeveel elektriciteit een windmolen precies opwekt ligt aan de hoogte, de windsnelheid en de plaats waar hij staat. Windmolens op een open vlakte leveren het meest op. Dit omdat de wind hier niet afgeremd wordt door bomen of gebouwen en we zo het maximale uit onze windmolens halen.

Voordelen van windenergie

  • Het waait vrijwel altijd in Nederland, dus windenergie raakt nooit op.
  • Windenergie is duurzaam, windmolens produceren geen CO2.
  • Windmolens zijn overal te plaatsen.
  • Windmolens maken ons energieonafhankelijk.

Wat als er geen wind staat?

Als er weinig tot geen wind staat, wekt een windmolen ook geen energie op. Gelukkig komt het in Nederland bijna nooit voor dat het in het hele land windstil is. Geen wind betekent niet dat er ook geen stroom beschikbaar is. Windmolens en hun windenergie gelden als een aanvulling op de ‘energiemix’. Die bestaat uit alle bronnen, die we samen gebruiken om elektriciteit op te wekken. Wij verkopen alleen stroom die we zelf hebben opgewekt met onze eigen windmolens en zonnepanelen. Waait het op een dag minder hard? Dan leveren wij alsnog 100% groene stroom. Stap ook over op windenergie en kies voor de groenste energieleverancier van Nederland.

Meld je aan