Compensatie energie in 2023

Compensatie hoge energierekening
Header Compensatie Energie

Door de blijvende onzekerheid op de energiemarkt, zijn de energieprijzen nog steeds hoog. Mede door de onrust in Europa bleven de energieprijzen in 2022 verder stijgen en daarom kondigde de overheid nieuwe maatregelen aan om de hoge energierekening te compenseren in 2023. Zo geldt er per 1 januari 2023 een prijsplafond voor energie on ontvangen kleinverbruikers in november en december dit jaar € 190,- korting van de overheid. Let op: hoe de maatregelen om de energierekening te compenseren er in 2023 precies uit gaan zien is nog niet definitief. In dit artikel omschrijven we de plannen vanuit het Kabinet zoals deze staan beschreven in de miljoenennota. Deze maatregelen moeten dus nog goed worden gekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Zodra er ontwikkelingen zijn, werken wij dit artikel zo snel mogelijk bij.

€ 190,- korting op energierekening

Het is de bedoeling dat in november en december 2022 kleinverbruikers al profiteren van het toekomstige prijsplafond. Om huishoudens begin deze winter al te helpen ontvangen huishoudens en andere kleinverbruikers in november en december van de overheid een vaste korting van € 190,- per maand op de energierekening. 

Hoe wordt de € 190,- korting verrekend?

Alle huishoudens met een verblijfsfunctie ontvangen in november en december € 190,- korting op hun energiecontract. Voor klanten die per automatische incasso betalen gaan we deze korting verrekenen met je termijnbedrag. Je ontvangt hierover van ons een persoonlijk bericht.

Voorbeeld indien termijnbedrag hoger dan de korting:
Je betaalt maandelijks een termijnbedrag van € 400,-. Dan gaan we in de maanden november en december € 210,- incasseren rond de 25e van de maand.

Voorbeeld indien termijnbedrag lager dan de korting:
Je betaalt maandelijks een termijnbedrag van € 100,-. Dan incasseren we in de maanden november en december dus geen termijnbedrag. In plaats daarvan ontvang je deze maanden € 90,- op de incassodatum.

Ik betaal per factuur, hoe ontvang ik de korting?

Klanten die per factuur betalen ontvangen van ons persoonlijk bericht met daarin het verzoek het rekeningnummer door te geven. Deze e-mail ontvang je begin november. Voor deze klanten geldt dat we de tegemoetkoming van € 190,- overmaken en dus niet verrekenen.

Kan ik mijn termijnbedrag verlagen in november en december?

Je hoeft je termijnbedrag niet aan te passen om in aanmerking te komen voor het energieplafond en/of de € 190,- korting. Het aanpassen van je termijnbedrag is niet handig, tenzij je daadwerkelijke energieverbruik niet meer past bij jouw energietarieven. Dit kun je eenvoudig inzien via Mijn Pure Energie. Let wel op: op dit moment houden we in onze adviezen nog geen rekening met het prijsplafond en de korting. We adviseren je daarom om te wachten met het eventuele verlagen van je termijnbedrag.

Wanneer heb ik recht op de € 190.- korting?

Je ontvangt van ons de € 190,- korting op je energierekening indien: 

  • Je een elektriciteitsaansluiting hebt
  • Het een kleinverbruik aansluiting betreft met een verblijfsfunctie. Zoals een woning of vakantiehuis. 
  • Je op de eerste dag van november en/of december klant bij ons bent. Je ontvangt dus alleen de korting van ons alleen indien je op de eerste van de betreffende maand ook klant bij ons bent en door ons actief beleverd wordt. 

Prijsplafond energie in 2023

Omdat het energietarief ook in 2022 blijft stijgen, heeft de overheid besloten om de energierekening van huishoudens en bedrijven in 2023 verder te compenseren. Er liggen plannen voor een tijdelijk prijsplafond voor gas en stroom. Dit prijsplafond geldt voor heel 2023. Zo krijgen huishoudens meer zekerheid over hun energierekening.  

De hoogte van dit prijsplafond voor energie wordt bepaald door de overheid en is voor elk huishouden hetzelfde. Indien je meer verbruikt dan het basisverbruik, dan betaal je daarvoor wel nog steeds je actuele energietarief. Het basisverbruik is door het kabinet vastgesteld op 2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas. 

Voor gas geldt dat het plafond maximaal € 1,45 per m³ wordt en voor stroom zal een maximaal tarief gelden van € 0,40 per kWh. Die prijzen zijn inclusief de belastingen die de overheid heft op gas en stroom (Energiebelasting en 21% btw). Daarboven geldt gewoon de hogere marktprijs, die dus per energiebedrijf, contract én periode kan verschillen. 

Prijsplafond voor energie per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond voor stroom en gas.

Het verder uitwerken van de precieze details van een prijsplafond heeft de hoogste prioriteit van het kabinet. Zodra hierover meer bekend is, brengen wij onze klanten hiervan uiteraard op de hoogte. Alles wat we nu al weten over deze nieuwe maatregel lees je in onze veelgestelde vragen over het prijsplafond voor energie

Rekenvoorbeeld prijsplafond energie

Logisch dat jij je afvraagt wat je in 2023 voor energie gaat betalen. Dit is helaas nog niet helemaal duidelijk. Dit komt doordat de tarieven voor de Energiebelasting 2023 nog niet definitief zijn. In onderstaande rekenvoorbeelden kun je duidelijk zien welke invloed het prijsplafond op je energierekening heeft.In deze rekenvoorbeelden houden we rekening met de voorlopige Energiebelastingtarieven van 2023 en de variabele energietarieven geldig vanaf 1 januari 2023. Zodra de exacte energiebelastingtarieven bekend zijn, werken wij dit rekenvoorbeeld bij.

Prijsplafond Onder Rekenvoorbeeld Pure Energie

Variabele leveringskosten 2023 met verbruik onder het energieplafond.

Prijsplafond Boven Rekenvoorbeeld Pure Energie

Variabele leveringskosten 2023 met verbruik boven het energieplafond.

Bovenstaande rekenvoorbeelden bevatten alleen de verbruiksafhankelijke kosten. Ook wel de variabele leveringskosten genoemd. Jouw energierekening is opgebouwd uit meerdere onderdelen, denk aan de netbeheerkosten en de vaste leveringskosten. Deze kosten komen nog bovenop de variabele leveringskosten.

Wat ga ik voor energie betalen met het prijsplafond?

Dit is nog niet helemaal duidelijk. Zodra dit bekend is gemaakt door de overheid, ontvangen onze klanten hierover een bericht. Begin januari staat er een nieuw termijnbedragadvies klaar in Mijn Pure Energie en onze Pure Energie App. We houden hierbij rekening met het prijsplafond voor energie en de nieuwe energietarieven. Controleer in januari je advies en pas zelf je termijnbedrag aan als dat nodig is.

Wat wordt verstaan onder het basisverbruik?

Het basisverbruik is door het kabinet vastgesteld op maximaal 2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas. Dit basisverbruik geldt voor iedereen. Het maakt dus niet uit hoe groot je huis(houden) is. Daarbij is de inzet dat minimaal de helft van de huishoudens volledig onder het prijsplafond valt als zij blijvend energie besparen.

Voor wie geldt het prijsplafond?

Het prijsplafond gaat gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het dus ook om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Denk eraan dat het prijsplafond alleen voor jou van toepassing is wanneer jouw huidige energietarief hoger is dan het vastgestelde prijsplafond.

Mijn energietarief is voordeliger dan het prijsplafond, wat betekent dit voor mijn energiecontract?

Je profiteert in 2023 alleen van het energieplafond wanneer jouw energietarief voor stroom hoger is dan € 0,40 per kWh en voor gas hoger dan € 1,45 per m³. Als je op dit moment een energietarief betaalt dat lager is dan het vastgestelde prijsplafond verandert er weinig voor jouw energierekening. Wel kom je in aanmerking voor de €190,- korting in november en december 2022. 

Wanneer moet ik mijn termijnbedrag aanpassen?

Het prijsplafond gaat in op 1 januari 2023 en geldt voor het hele jaar. Begin januari staat er een nieuw termijnbedragadvies klaar in Mijn Pure Energie en onze Pure Energie App. We houden hierbij rekening met het prijsplafond voor energie en de nieuwe energietarieven. Controleer in januari je advies en pas zelf je termijnbedrag aan als dat nodig is.

Energiebelasting 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt de btw op energie weer verhoogd van 9% naar 21%. De Energiebelasting in 2023 op gas wordt € 0,59267 per m³ en de Energiebelasting op stroom wordt € 0,15239 cent per kWh inclusief 21% btw. De in het Belastingplan 2023 voorgestelde verlaging van de Energiebelasting voor het jaar 2023 wordt dus geschrapt. De verlaging in Energiebelasting wordt in 2023 vervangen door het tijdelijke prijsplafond voor energie. De Vermindering Energiebelasting is nog niet vastgesteld voor 2023.De plannen met betrekking tot de Energiebelasting moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Opslag Duurzame Energie (ODE) in 2023

Verder wil de overheid de Opslag Duurzame Energie (ODE) afschaffen. De ODE is straks geen aparte vorm van Energiebelasting meer, maar wordt onderdeel van de algemene belasting op stroom en gas.

Eenmalige energietoeslag in 2023

Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300,- uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500,- van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. Je vraagt de eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300 aan bij de gemeente waarin je woont. De energietoeslag is onderdeel van het grotere pakket om de koopkracht van lagere inkomens te ondersteunen.

Waarom een compensatie voor energie?

De energie compensatie is er gekomen omdat de prijzen voor gas en stroom al sinds het najaar van 2021 blijven stijgen. De overheid vindt dat energie een primaire levensbehoefte is voor alle inwoners en wil energiearmoede zoveel mogelijk tegengaan. Verder komt er een gezamenlijk noodfonds van de overheid en energieleveranciers waarmee moet worden voorkomen dat kwetsbare huishoudens met een betalingsachterstand te grote schulden opbouwen. 

Voor wie is de compensatie energie bedoeld?

De compensatie voor hoge energieprijzen is in 2023 niet voor alle inwoners in Nederland hetzelfde. Het is niet zo dat je meer compensatie krijgt als je minder inkomsten hebt of dat het afhankelijk is van het percentage waarmee jouw energierekening is gestegen. Eventuele belastingwijzigingen en het prijsplafond voor energie gelden voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting en een verblijfsfunctie. Denk eraan dat het prijsplafond alleen voor jou van toepassing is wanneer jouw huidige energietarief hoger is dan het vastgestelde prijsplafond. Voor uitzonderingen zoals huishoudens met stadswarmte of huishoudens zonder gasaansluiting is op dit moment nog niet bekend wat de maatregelen per 1 januari 2023 gaan inhouden.

Hoe krijg je de energie compensatie?

In de maanden november en december ontvangen alle klanten van de overheid per maand € 190,- korting op de energierekening. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. We gaan deze korting verrekenen met je termijnbedrag van november en december. 

Het prijsplafond voor energie en de nieuwe belastingtarieven per 1 januari 2023 worden automatisch doorgevoerd je energiecontract. We houden bij het berekenen van een nieuw termijnbedrag per 1 januari 2023 rekening met de energie compensatiemaatregelen. We adviseren je om nog even te wachten met het aanpassen van je termijnbedrag. Het plan moet namelijk nog verder worden uitgewerkt. We weten nu nog niet precies wat het prijsplafond gaat betekenen voor jouw energierekening, dus op dit moment houden we in onze adviezen nog geen rekening met het prijsplafond. 

De mensen die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300,- ontvangen dit geld via de gemeente. Meer informatie over de energietoeslag en of jij hiervoor in aanmerking komt? Je leest het op de website van de Rijksoverheid

Hoeveel ga ik in 2023 betalen voor energie?

De invloed van de maatregelen op de energierekening verschilt per huishouden. Op dit moment is er nog veel onzeker en maatregelen zijn nog niet definitief. Daardoor is het erg lastig vast te stellen wat je precies voor energie gaat betalen in 2023. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen inkomens. Wel wordt er gekeken naar het gemiddelde energieverbruik van een huishouden. Vooral huishoudens met een hoog energieverbruik en een energiecontract met hoge tarieven zullen voordeel hebben van het tijdelijke energieplafond. De korting van € 190,- in november en december daarentegen, geldt voor alle huishoudens. Ongeacht de hoogte van je energietarieven.

Compensatie energierekening in 2022

In dit jaar trof de overheid al meerdere maatregelen om de stijgende energieprijzen te compenseren. We snappen dat je het overzicht een beetje kwijt bent en daarom zetten we alle compensatiemaatregelen voor energie in 2022 nog een keer voor je op een rij:

1. Verlaging Energiebelasting

De overheid heeft per 1 januari 2022 de Energiebelasting op stroom met 6,9% verlaagd. De mate waarin deze maatregel invloed heeft op je energierekening is afhankelijk van je stroomverbruik. 

2. Verhoging Vermindering Energiebelasting

De Vermindering Energiebelasting is in 2022 verhoogd. Zo kreeg een huishouden in 2021 € 558,56 korting op de Energiebelasting en bedraagt die vermindering in 2022 maar liefst € 824,77 per jaar inclusief 21% btw. Dat betekent een belastingvoordeel van circa € 260,- voor iedereen die elektriciteit gebruikt, los van hoeveel energie je verbruikt. Let wel, door de tijdelijke btw verlaging op energie tussen 1 juli en 31 december 2022 valt deze teruggaaf circa € 40,- lager uit.

3. Extra energietoeslag 

Eerder kondigde het kabinet een eenmalige energietoeslag van circa € 800,- aan voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum. Deze eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd naar € 1.300,-. Je krijgt de eenmalige energietoeslag automatisch als je een bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering ontvangt.

4. Btw op energie verlaagd

Per 1 juli heeft de overheid tijdelijk de btw op energie van 21% naar 9% verlaagd. Het verlaagde btw-tarief is van toepassing voor alle kosten op de energierekening die te maken hebben met de levering van energie zoals de Vermindering Energiebelasting, Energiebelasting, ODE, netbeheerkosten en administratiekosten.

Gratis energieadvies

Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt is het niet zo gek dat jij je afvraagt wat de stijgende energieprijzen voor jou betekenen. Wat merk ik van de stijgende energieprijzen? Onze energieadviseurs geven advies.

Bekijk ons advies Bekijk ons advies
Geschreven door
Tess
Tess Content Marketeer