Header Compensatie Energie

Compensatie energie in 2022

Bereken je energiepakket

90% beveelt ons aan. 8.6 / 10 100 86
Wind- en zonne-energie uit Nederland Groenste stroom 2021 Consumentenbond Inclusief compensatie energie overheid

Bereken je energiepakket

90% beveelt ons aan. 8.6 / 10 100 86
Wind- en zonne-energie uit Nederland Groenste stroom 2021 Consumentenbond Inclusief compensatie energie overheid

Door de energiebelasting te verlagen, biedt de overheid sinds 1 januari 2022 compensatie aan voor de stijgende energieprijzen. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt hierdoor in 2022 naar verwachting ruim € 400,- minder aan energiebelasting. Mede door de oorlog in Oekraïne blijven de energieprijzen in 2022 verder stijgen en daarom kondigde de overheid in maart 2022 een nieuw pakket maatregelen aan om de hoge energierekening te compenseren. Waarom de energieprijzen stijgen en welke gevolgen dit heeft, lees je in ons artikel over de stijgende energieprijzen.

Wat is compensatie energie?

Omdat het energietarief in de laatste maanden van 2021 bleef stijgen, heeft de overheid besloten om dit gedeeltelijk te compenseren door de energiebelasting per 1 januari 2022 te verlagen. De overheid heeft dit besloten om zo de stijging van de energierekening voor Nederlanders iets te compenseren. De compensatie energie bestaat uit:

  • Lagere energiebelasting op stroom in 2022. Dit scheelt een gemiddeld huishouden circa € 150,- (inclusief 21% btw).
  • Extra korting op de belastingen voor energie in 2022, dit betreft de vermindering energiebelasting. Huishoudens en bedrijven betalen daardoor € 265 (inclusief 21% btw) minder belasting. 

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt volgend jaar ruim € 400,- minder aan energiebelasting. Deze compensatie energie kan per huishouden verschillen aangezien het precieze bedrag afhangt van het energieverbruik.  

Compensatie voor de hoge energierekening

Tegemoetkoming stijgende energieprijzen in 2022

In verband met de stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne gaat de overheid de btw op energie per 1 juli 2022 verlagen van 21% naar 9%. Het verlagen van de btw op energie is een van de aanvullende maatregelen die de overheid treft om mensen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie.

Een andere extra maatregel in 2022 die de overheid wil doorvoeren is het verhogen van de eenmalige energietoeslag voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau en voor ouderen met lage inkomens. Eerder kondigde het vorige kabinet een eenmalige energietoeslag van circa € 200,- aan voor deze huishoudens. Deze eenmalige regeling wordt nu verhoogd naar € 800,- per huishouden.

Waarom een compensatie voor de energiekosten?

De compensatie energie is er gekomen omdat de prijzen voor gas en elektriciteit de afgelopen 6 maanden bleven stijgen. De overheid vindt dat energie een primaire levensbehoefte is voor alle inwoners en wil energiearmoede zoveel mogelijk tegengaan. Bovenop de belastingvoordelen, wordt er daarom ook 150 miljoen euro beschikbaar gesteld om kwetsbare huishoudens te helpen bij het isoleren van hun woning. Een goed geïsoleerd huis zorgt er namelijk voor dat je minder energie verbruikt en hierdoor zal je energierekening dus ook snel lager zijn. 

Voor wie is de compensatie energie bedoeld?

De compensatie voor hoge energieprijzen is voor alle inwoners in Nederland hetzelfde. Het is niet zo dat je meer compensatie krijgt als je minder inkomsten hebt of dat het afhankelijk is van het percentage waarmee jouw energierekening in 2022 stijgt. Voor deze compensatie wordt er dus geen onderscheid gemaakt in huishoudens die meer of minder gaan betalen voor hun energierekening als gevolg van de stijgende prijzen. Ieder huishouden in Nederland heeft recht op deze compensatie.

Hoe krijg je de energie compensatie?

In 2022 heeft iedereen recht op een hogere vermindering op de energiebelasting dan vorig jaar. Om deze vermindering te ontvangen, hoef je niets te doen. Dit bedrag wordt door de energieleverancier verrekent in het voorschotbedrag of bij de eindafrekening. De mensen die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag van €800,- ontvangen dit geld automatisch via de gemeente.

Compensatie energie voor bedrijven

De energiebelasting voor bedrijven is ook verlaagd per 1 januari 2022. Dit is vooral om de hoge energierekening van mkb bedrijven en ZZP'ers te compenseren. De Nederlandse overheid heeft hiervoor circa 600 miljoen ter beschikking gesteld. 

Gaan we door de compensatie energie minder betalen?

Kleinverbruikers krijgen dus in 2022 eigenlijk een soort korting op hun energierekening van de overheid. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt volgend jaar ruim € 400,- minder aan energiebelasting. Ondanks die compensatie gaan de meeste huishoudens in 2022 meer betalen voor energie. Hoeveel ieder huishouden precies gaat betalen, hangt onder meer af van het type contract met de energieleverancier en het energieverbruik.

Wil jij weten of jij door de compensatie energie meer of toch minder gaat betalen? Bereken dan je eigen energietarief op onze site om een beeld te krijgen wat er voor jou verandert gedurende 2022 of neem vrijblijvend contact met ons op. 

Bereken je energietarief

* Een gemiddeld verbruik wordt geschat op 1.500 m³ gas en 2.900 kWh elektriciteit. Het kabinet gebruikt voor het bepalen van dit gemiddelde energieverbruik in 2022 een voorspelling van het Planbureau voor de leefomgeving. Deze is gebaseerd op de Klimaat en Energieverkenning 2021.

** Met het schrijven van dit artikel hebben we nog geen rekening gehouden met de geplande btw verlaging. Ten tijde van schrijven was deze regeling nog niet definitief. Zodra hierover meer bekend is zullen we dit artikel weer actualiseren.