Compensatie energie in 2023

Compensatie hoge energierekening
Header Compensatie Energie

De energiemarkt is continu in beweging. Het afgelopen jaar zijn de energieprijzen hard gestegen. Mede door de onrust in Europa bleven de energieprijzen in 2022 verder stijgen en daarom kondigde de overheid nieuwe compensatiemaatregelen aan om de hoge energierekening te compenseren in 2023. Lees alles over de compensatie energie en het prijsplafond voor energie in 2023. 

Prijsplafond energie in 2023

Omdat de energieprijzen in 2022 verder stegen, heeft de overheid besloten om de energierekening van huishoudens en bedrijven in 2023 deels te compenseren. In heel 2023 geldt er een prijsplafond voor gas en stroomZo krijgen huishoudens meer zekerheid over hun energierekening.  

De hoogte van dit prijsplafond voor energie is bepaald door de overheid en is voor elk huishouden hetzelfde. Indien je meer verbruikt dan het basisverbruik, dan betaal je daarvoor wel nog steeds je actuele energietarief. Het basisverbruik is door het kabinet vastgesteld op 2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas. 

Voor gas geldt er een prijsplafond van maximaal € 1,45 per m³ en voor stroom geldt een maximaal tarief van € 0,40 per kWh. Die prijzen zijn inclusief de belastingen die de overheid heft op gas en stroom (Energiebelasting en 21% btw).

Prijsplafond voor energie per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond voor stroom en gas. 

Voor wie geldt het prijsplafond?

Het prijsplafond geldt voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het dus ook om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Denk eraan dat het prijsplafond alleen voor jou van toepassing is wanneer jouw huidige energietarief hoger is dan het vastgestelde prijsplafond.

Mijn energietarief is voordeliger dan het prijsplafond, wat betekent dit voor mijn energiecontract?

Je profiteert in 2023 alleen van het energieplafond wanneer jouw energietarief voor stroom hoger is dan € 0,40 per kWh en voor gas hoger dan € 1,45 per m³. Als je op dit moment een energietarief betaalt dat lager is dan het vastgestelde prijsplafond verandert er weinig voor jouw energierekening.

Moet ik mijn termijnbedrag aanpassen?

Het prijsplafond gaat in op 1 januari 2023 en geldt voor het hele jaar. Bij het termijnbedrag advies in Mijn Pure Energie en onze Pure Energie App houden we rekening met het prijsplafond voor energie en de nieuwe energietarieven. Controleer regelmatig je termijnbedrag advies en pas zelf je termijnbedrag aan als dat nodig is.

Het prijsplafond voor energie uitgelegd per situatie

Voorbeeld 1: Mijn vaste energiecontract loopt af in 2023

Indien je een aflopend vast energiecontract hebt met energietarieven lager dan het prijsplafond, dan geldt voor jou het prijsplafond vanaf het moment dat jouw energiecontract in 2023 afloopt. Om het duidelijk te houden rekenen we in dit voorbeeld met het verbruiksplafond voor gas.

 

Dat ziet er zo uit:

Je vaste energiecontract met lagere energietarieven loopt af op 1 mei 2023. Omdat je in de maanden januari, februari, maart en april nog een voordelig vast energietarief hebt, heb jij in deze maanden gelukkig het prijsplafond nog niet nodig. Je nieuwe afrekenperiode begint dan op 1 mei 2023 en loopt door tot 1 mei 2024.

 

Prijsplafond Situatie 1 Pure Energie

 

Op 1 mei 2023 wordt jouw energiecontract omgezet naar een variabel energiecontract met de op dat moment geldende groene energietarieven. Vanaf dan gaat ook het prijsplafond voor jou gelden. Het prijsplafond is geldig t/m 31 december 2023, dus je kunt nog 8 maanden gebruik maken van het prijsplafond.

 

Prijsplafond Situatie 1.3 Pure Energie

 

Stel je verbruikt tussen 1 mei en 31 december 2023 650 m³. Je maximale verbruiksplafond voor deze periode is 546 m³. Dit is een optelsom van het verbruiksplafond voor de maanden mei t/m december 2023. Het prijsplafond is op dit moment alleen geldig in het jaar 2023. 

 

Voor je energieverbruik onder het verbruiksplafond voor deze periode betaal je € 1,45 per m³. Voor de energie daarboven betaal je in 2023 dus nog jouw reguliere energietarief, namelijk 104 m³ (650 van je verbruik min de 547 uit van het verbruiksplafond) x (actuele energieprijs) per m³.

 

 

Prijsplafond Situatie 1.2 Pure Energie

  

Disclaimer: Bij dit rekenvoorbeeld wordt er geen rekening gehouden met mogelijke tussentijdse tariefswijzigingen in 2023. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorbeeld 2: Ik heb een variabel contract

In 2023 ontvang jij een jaarafrekening, omdat er weer een contractjaar voorbij is. Voor dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je in mei 2023 je jaarrekening ontvangt. Om het duidelijk te houden rekenen we in dit voorbeeld met het verbruiksplafond voor gas.

 

We verrekenen in dat geval je energieverbruik van 1 mei 2022 tot 1 mei 2023 met de termijnbedragen die je elke maand hebt betaald. We verrekenen het prijsplafond voor energie over een afrekeningsperiode, dus tot het moment van je jaarafrekening.

 

Van 1 mei 2022 t/m 31 december 2022 was er nog geen sprake van een prijsplafond. Je verbruik voor deze periode wordt op je jaarafrekening verrekend zoals je van ons gewend bent. Voor de maanden januari, februari, maart en april 2023 komt je wel in aanmerking voor het prijsplafond.

 

Prijsplafond Situatie 2 Pure Energie

 

Stel je verbruikt 700 m³ tussen 1 januari en 1 mei 2023. Je maximale verbruiksplafond voor deze periode is 654 m³. Dit is een optelsom van het verbruiksplafond voor de maanden januari t/m april 2023.

 

Tot dit verbruiksplafond betaal je de lagere prijs van € 1,45 per m³. Voor het verbruik boven 654 m³ betaal je jouw actuele energietarief. Voor de periode van 1 januari tot 1 mei 2023 betaal je dus:

 

(654 m³ x € 1,45) + ( 46 m³ x je contracttarief)

 

Prijsplafond Situatie 2.2 Pure Energie

 

Heb je tot 1 mei 2023 minder verbruikt dan het verbruiksplafond? Dan kun je het verbruiksplafond dat je over hebt tot aan je jaarafrekening, niet meenemen. Dit heeft de overheid bepaald. Na je jaarafrekening begin je aan de rest van het verbruiksplafond.

 

Prijsplafond Situatie 2.3 Pure Energie

 

Op 1 mei 2024, één contractjaar later, ontvang je dan opnieuw een jaarafrekening over je verbruik van 1 mei 2023 tot 1 mei 2024. Het overige verbruiksplafond van 1 mei tot 31 december 2023, wordt dan op je volgende jaarafrekening verrekend.

 

Disclaimer: Bij dit rekenvoorbeeld wordt er geen rekening gehouden met mogelijke tussentijdse tariefswijzigingen in 2023. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

voorbeeld 3: Je gaat in 2023 verhuizen of overstappen

Als je in 2023 gaat verhuizen of overstapt naar een andere energieleverancier, ontvang je een eindafrekening. Voor dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je op 1 mei 2023 overstapt of verhuist.

 

We verrekenen dan je energieverbruik vanaf de startdatum van je contract tot 1 mei 2023 met de termijnbedragen die je elke maand hebt betaald. We berekenen het verbruiksplafond over een afrekeningsperiode, dus tot het moment van je eindafrekening.

 

Vóór 31 december 2022 was er nog geen sprake van een prijsplafond. Het verbruik voor 1 januari 2023 wordt op je jaarafrekening verrekend zoals je van ons gewend bent. Voor de maanden januari, februari, maart en april 2023 kom je wel in aanmerking voor het prijsplafond.

 

Prijsplafond Situatie 3 Pure Energie

 

Stel je verbruikt 700 m³ tussen 1 januari en 1 mei 2023. Je maximale verbruiksplafond voor deze periode is 654 m³. Dit is een optelsom van het verbruiksplafond voor de maanden januari t/m april 2023.

 

Tot dit verbruiksplafond betaal je de lagere prijs van € 1,45 per m³. Voor het verbruik boven 654 m³ betaal je jouw actuele energietarief. Voor de periode van 1 januari tot 1 mei 2023 betaal je dus: (654 m³ x € 1,45) + ( 46 m³ x je contracttarief).

 

Prijsplafond Situatie 3.2 Pure Energie

 

Heb je tot 1 mei 2023 minder verbruikt dan het verbruiksplafond? Dan kun je het verbruiksplafond dat je over hebt tot aan je jaarafrekening, niet meenemen naar je nieuwe energiecontract (bij een andere energieleverancier). Dit heeft de overheid bepaald. Na je eindafrekening begin je aan de rest van het verbruiksplafond. Dit kan bij Pure Energie zijn, maar ook bij een andere energieleverancier als je overstapt.

 

Prijsplafond Situatie 3.3 Pure Energie

 

Disclaimer: Bij dit rekenvoorbeeld wordt er geen rekening gehouden met mogelijke tussentijdse tariefswijzigingen in 2023. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Energiebelasting 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de btw op energie weer teruggezet van 9% naar 21%. De Energiebelasting in 2023 op gas wordt € 0,59267 per m³ en de Energiebelasting op stroom wordt € 0,15239 cent per kWh inclusief 21% btw. De verlaging in Energiebelasting wordt in 2023 vervangen door het tijdelijke prijsplafond voor energie. De Vermindering Energiebelasting voor 2023 is vastgesteld op € 596,86 inclusief 21% btw.

Opslag Duurzame Energie (ODE) in 2023

Verder heeft de overheid de Opslag Duurzame Energie (ODE) per 1 januari 2023 afgeschaft. De ODE is geen aparte vorm van Energiebelasting meer, maar is nu onderdeel van de algemene belasting op stroom en gas.

Eenmalige energietoeslag in 2023

Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300,- uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Gemeenten konden in 2022 alvast € 500,- van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. Je vraagt de eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300 aan bij de gemeente waarin je woont. De energietoeslag is onderdeel van het grotere pakket om de koopkracht van lagere inkomens te ondersteunen.

Compensatie energie voor bedrijven

Het prijsplafond voor energie geldt ook voor alle zakelijke kleinverbruikers. Verder komt er nog een speciale regeling voor energie-intensieve MKB bedrijven. Namelijk de tegemoetkoming-energiekosten-regeling (TEK). Bedrijven die in aanmerking komen voor de TEK-regeling kunnen de tegemoetkoming met terugwerkende kracht aanvragen (1 november 2022 tot 31 december 2023) tussen 21 maart 9.00 uur en 2 oktober 2023 17.00 uur.

Waarom een compensatie voor energie?

De energie compensatie is er gekomen omdat de prijzen voor gas en stroom al sinds het najaar van 2021 blijven stijgen. De overheid vindt dat energie een primaire levensbehoefte is voor alle inwoners en wil energiearmoede zoveel mogelijk tegengaan. Verder komt er een gezamenlijk noodfonds van de overheid en energieleveranciers waarmee moet worden voorkomen dat kwetsbare huishoudens met een betalingsachterstand te grote schulden opbouwen.

Voor wie is de compensatie energie bedoeld?

De compensatie voor hoge energieprijzen is in 2023 niet voor alle inwoners in Nederland hetzelfde. Het is niet zo dat je meer compensatie krijgt als je minder inkomsten hebt of dat het afhankelijk is van het percentage waarmee jouw energierekening is gestegen. Eventuele belastingwijzigingen en het prijsplafond voor energie gelden voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting en een verblijfsfunctie. Denk eraan dat het prijsplafond alleen voor jou van toepassing is wanneer jouw huidige energietarief hoger is dan het vastgestelde prijsplafond.

Hoe krijg je de energie compensatie?

Het prijsplafond voor energie en de nieuwe belastingtarieven per 1 januari 2023 worden automatisch doorgevoerd je energiecontract. We houden bij het berekenen van een nieuw termijnbedrag rekening met de energie compensatiemaatregelen. 

De mensen die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300,- ontvangen dit geld via de gemeente. Meer informatie over de energietoeslag en of jij hiervoor in aanmerking komt? Je leest het op de website van de Rijksoverheid

Hoeveel ga ik in 2023 betalen voor energie?

De invloed van de maatregelen op de energierekening verschilt per huishouden. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen inkomens. Wel wordt er gekeken naar het gemiddelde energieverbruik van een huishouden. Vooral huishoudens met een hoog energieverbruik en een energiecontract met hoge tarieven zullen voordeel hebben van het tijdelijke energieplafond. De korting van € 190,- in november en december 2022 daarentegen, geldt voor alle huishoudens. Ongeacht de hoogte van je energietarieven.

Gratis energieadvies

Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt is het niet zo gek dat jij je afvraagt wat de stijgende energieprijzen voor jou betekenen. Wat merk ik van de stijgende energieprijzen? Onze energieadviseurs geven advies.

Bekijk ons advies Bekijk ons advies
Geschreven door
Tess
Tess Content Marketeer