Header Energierekening Pure Energie

De energierekening uitgelegd

Altijd en overal inzicht in je energieverbruik

Elk jaar ontvang je een energierekening waarin je verbruik wordt afgerekend. Dit noemen we ook wel de jaarafrekening. Een eindafrekening ontvang je wanneer je overstapt of verhuist. In deze afrekeningen vind je terug hoeveel je hebt verbruikt en wat de kosten daarvan zijn. Soms moet je iets bijbetalen of je krijgt juist geld terug. Zo’n afrekening bestaat uit veel verschillende kostenposten en lijkt daardoor heel ingewikkeld, kijk maar naar onderstaande afbeelding.

Infographic Energierekening Uitleg

Voorbeeld van een energierekening

Hoe je jaarafrekening of energierekening is opgebouwd verschilt per energieleverancier. In dit artikel leggen we de verschillende onderdelen uit. Bekijk hier hoe en jaarafrekening van Pure Energie is opgebouwd. Wij leggen je uit wat alles betekent en welke kosten waarvoor zijn.

Energierekening bekijken

Leveringskosten

De leveringskosten op een energierekening bestaan voor een deel uit variabele kosten en een deel uit vaste kosten. De variabele leveringskosten zijn het kale tarief per 1 kWh stroom of 1 m³ gas. Dit tarief wordt vermenigvuldigd met je verbruik. Dit noemen we variabel omdat de uiteindelijke kosten afhankelijk zijn van je verbruik. De vaste leveringskosten vormen samen een vast tarief per jaar. Dit is een vast tarief, ongeacht hoeveel je verbruikt hebt. Dit werd eerder ook wel ‘vastrecht’ genoemd. Beide tarieven verschillen per leverancier en je zet ze vast in je contract voor een bepaalde periode.

Netbeheerkosten

De netbeheerkosten zijn de kosten voor je aansluiting, het transport van de groene energie naar je huis en voor het onderhoud aan het energienet. Zoals gasleidingen en elektriciteitsmasten. Deze kosten worden door de leverancier namens de netbeheerder bij jou in rekening gebracht. Uiteindelijk betaal je deze kosten dus aan je netbeheerder. Als leverancier heb je geen invloed op de hoogte van de netbeheerkosten. De opbouw van deze kosten vind je op de website van jouw netbeheerder.

Hoog of laag gasverbruik?

Als je minder dan 500 m³ gas per jaar verbruikt, betaal je ook minder netbeheerkosten voor gas. Bij een verbruik hoger dan 4.000 m³ per jaar, gaan je netbeheerkosten omhoog. De netbeheerder kijkt hier naar je gasverbruik over een langere periode. Als je dan een jaar wat minder of juist meer gebruikt, past de netbeheerder het dus niet meteen aan.

Belastingen en heffingen

Per kWh stroom en m³ gas moeten we verschillende overheidsheffingen betalen. De eerste is Energiebelasting. Dit is een heffing op elektriciteit en aardgas die is bedoeld om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Een andere overheidsheffing is de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Dit is ook een heffing op elektriciteit en aardgas. De opbrengsten van de ODE-heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren.

De Vermindering Energiebelasting, voorheen heffingskorting, is een soort tegemoetkoming vanuit de overheid die in mindering wordt gebracht op je energierekening. Dit doen zij omdat elk huishouden een bepaalde hoeveelheid elektriciteit minimaal nodig heeft. Dit wordt gezien als een basisbehoefte. Deze belastingvermindering geldt per elektriciteitsaansluiting. Voorwaarde is wel dat het betreffende adres een verblijfsfunctie heeft. Dat houdt in dat je moet kunnen wonen of werken op het adres. Hierdoor kom je met bijvoorbeeld een garagebox helaas niet in aanmerking voor de Vermindering Energiebelasting.

De hoogte van de Energiebelasting, Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie en Vermindering Energiebelasting worden elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld door de overheid. Als leverancier heb je geen invloed op de hoogte van deze kosten. Wij dragen deze kosten af aan de Belastingdienst. Ook maakt het niet uit bij welke leverancier je zit. Je betaalt overal evenveel belastingen en heffingen.

Btw over je energierekening

Een andere belasting is de btw die je over je gehele energierekening dient te betalen. Je betaalt dus ook btw over de eerder genoemde overheidsheffingen. In een (particuliere) afrekening zijn de tarieven altijd inclusief btw genoemd. De hoogte van de btw wordt door de overheid vastgesteld. Het is mogelijk dat de btw gedurende de looptijd van je huidige contract wijzigt. In verband met de stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de overheid besloten om per 1 juli 2022 de btw op energie te verlagen van 21% naar 9%. 

Overige kosten

Op sommige afrekeningen zie je nog overige kosten zoals regiotoeslag staan. Dat is een toeslag per m³ gas die werd betaald voor het transport van aardgas. Alle gas in Nederland wordt geleverd vanuit Groningen. Hoe verder je van Groningen woont, hoe hoger de regiotoeslag was. Deze kosten werden rechtstreeks afgedragen aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Per 1-1-2020 is deze toeslag opgeheven. Iedereen betaalt vanaf dan hetzelfde tarief voor gastransport, ongeacht waar je woont. Deze kosten worden nu opgenomen in het leveringstarief en zijn voor iedereen gelijk.

In sommige gevallen is er bij het aangaan van het contract een bepaalde korting afgesproken. Als dat zo is wordt de korting uiteraard benoemd op de afrekening. Soms heeft een korting op de afrekening een naam. Dit kan bijvoorbeeld ‘welkomstkorting’ zijn, maar ook een naam op zich zonder het woord korting in de naam. Je herkent de korting dan doordat het bedrag in mindering wordt gebracht.

Teruglevering

Als je zonnepanelen hebt kan het zijn dat je meer opwekt dan verbruikt. Je levert dan stroom terug aan het net. Dit noemen we teruglevering. Als je meer teruglevert dan je verbruikt ontvang je daarvoor een terugleververgoeding. Dit is een vast tarief per kWh stroom. De hoogte van de terugleververgoeding is afhankelijk van je contract en verschilt per leverancier. Bij Pure Energie ontvang je een voordelige terugleververgoeding, namelijk € 0,0726 per kWh*. Het tarief dat je krijgt voor de teruggeleverde stroom wordt in mindering gebracht op je afrekening. 

Inzicht dankzij Mijn Pure Energie

Pure Energie klanten krijgen toegang tot ons klantenportaal Mijn Pure Energie. Hierin vind je alle informatie over je energiecontract, zoals je gegevens, meterstanden, verbruiksoverzichten en facturen. Bovendien kun je eenvoudig wijzigingen doorvoeren zoals het wijzigen van je termijnbedrag. Die wordt namelijk bij elke jaarafrekening opnieuw berekend. Bekijk regelmatig je energieverbruik. Dan weet je zeker of jouw vaste termijnbedrag overeenkomt met jouw verbruik. Zo kom je later niet voor onverwachte kosten te staan.

Log in op Mijn Pure Energie

Terugleververgoeding september 2021