De energierekening uitgelegd

Altijd en overal inzicht in je energieverbruik
Laatst bewerkt op 17 november 2022 4 min
Artikel delen

Jaarlijks ontvang je een jaarafrekening van je energieleverancier. Ga je verhuizen of stap je over naar een andere energieleverancier? Dan ontvang je een eindafrekening. Beide rekeningen betreffen een energierekening. Zo’n energierekening bestaat uit veel verschillende kostenposten en lijkt daardoor heel ingewikkeld, dat valt best mee. Wij leggen je precies uit wat alles betekent en welke kosten waarvoor zijn.

Hoe is een energierekening opgebouwd?

Een energierekening bestaat uit meerdere onderdelen, maar hoe de energierekening er precies uitziet verschilt per energieleverancier. Bekijk hoe en energierekening van Pure Energie is opgebouwd. 

Energierekening bekijken

Infographic Energierekening Uitleg

Leveringskosten

De leveringskosten op een energierekening bestaan uit 2 onderdelen: de variabele leveringskosten en de vaste leveringskosten.

De variabele leveringskosten zijn het kale tarief per 1 kWh stroom of 1 m³ gas. Dit tarief wordt vermenigvuldigd met je verbruik. We noemen dit de variabele leveringskosten omdat de uiteindelijke variabele leveringskosten afhankelijk zijn van je daadwerkelijke verbruik. Indien je een dubbele meter hebt, wordt er onderscheid gemaakt in een normaal- en een laagtarief. Zonder dubbele meter wordt er gerekend met een enkeltarief voor stroom.

Naast de variabele leveringskosten, betaal je ook nog vaste leveringskosten. De vaste leveringskosten vormen samen een vast tarief per jaar per stroom- en/of gasaansluiting. Dit is een vast tarief per jaar, ongeacht hoeveel energie je verbruikt. Deze kostenpost werd eerder ook wel ‘vastrecht’ genoemd. Zowel de variabele als de vaste leveringskosten kunnen per energieleverancier verschillen.

Netbeheerkosten

De netbeheerkosten zijn de kosten voor je aansluiting, het transport van de groene energie naar je huis en de kosten voor het onderhoud aan het energienet. Zoals gasleidingen en elektriciteitsmasten. Deze kosten worden door je energieleverancier namens de netbeheerder bij jou in rekening gebracht. Uiteindelijk betaal je deze kosten dus aan je netbeheerder. Een energieleverancier heeft geen invloed op de hoogte van de netbeheerkosten. De opbouw van deze kosten in jouw regio vind je op de website van jouw netbeheerder.

Hoog of laag gasverbruik?

Als je minder dan 500 m³ gas per jaar verbruikt, betaal je ook minder netbeheerkosten voor gas. Bij een verbruik hoger dan 4.000 m³ per jaar, gaan je netbeheerkosten omhoog. De netbeheerder kijkt hier naar je gasverbruik over een langere periode. Als je dan een jaar wat minder of juist meer gebruikt, past de netbeheerder het dus niet meteen aan.

Belastingen en heffingen op energie

Een groot deel van jouw energiekosten bedraagt overheidsheffingen, namelijk Energiebelasting, Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie en Vermindering Energiebelasting. Dit zijn heffingen die jij aan jouw energieleverancier moet betalen per verbruikte kilowattuur (kWh) stroom en per kubieke meter (m³) gas. De hoogte van deze heffingen wordt elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld door de overheid. Een energieleverancier heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten. Zij dragen deze kosten af aan de Belastingdienst. Ook maakt het niet uit bij welke leverancier je zit. Je betaalt overal evenveel belastingen en heffingen.

Energiebelasting

De eerste is Energiebelasting. Dit is een heffing op elektriciteit en aardgas die is bedoeld om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. In 2022 betaal je € 0,0369 per kWh stroom en € 0,36322 per m³ aan energiebelasting. Hoeveel energiebelasting je dus precies betaalt, hangt dus af van je stroom- en/of gasverbruik.

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)

Een andere overheidsheffing is de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Dit is ook een heffing op elektriciteit en aardgas. De opbrengsten van de ODE-heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren. In 2022 betaal je ongeveer 3,1 cent per kWh inclusief btw ODE voor stroom en 8,7 cent per m3.

Vermindering Energiebelasting

De Vermindering Energiebelasting, voorheen heffingskorting, is een soort tegemoetkoming vanuit de overheid die in mindering wordt gebracht op je energierekening. Dit is omdat energie wordt gezien als een basisbehoefte. Deze belastingvermindering geldt per elektriciteitsaansluiting. Voorwaarde is wel dat het betreffende adres een verblijfsfunctie heeft. Dat houdt in dat je moet kunnen wonen of werken op het adres. Hierdoor kom je met bijvoorbeeld een garagebox helaas niet in aanmerking voor de Vermindering Energiebelasting.

Btw over je energierekening

Een andere belasting is de btw die je over je gehele energierekening dient te betalen. Je betaalt dus ook btw over de eerder genoemde overheidsheffingen (de ODE en de Vermindering Energiebelasting). In een (particuliere) afrekening zijn de tarieven altijd inclusief btw genoemd. De hoogte van de btw wordt door de overheid vastgesteld. Het is mogelijk dat de btw gedurende de looptijd van je huidige contract wijzigt. In verband met de hoge energieprijzen heeft de overheid besloten om per 1 juli 2022 de btw op energie te verlagen van 21% naar 9%. 

Teruglevering

Met zonnepanelen op je dak kan het zijn dat je in één jaar meer energie opwekt dan dat je verbruikt. Als aan het einde van het contractjaar blijkt dat je meer energie hebt opgewekt dan je zelf hebt verbruikt, dan ontvang je voor de teveel opgewekte energie een terugleververgoeding. Dit is een vast tarief per kWh stroom. De hoogte van de terugleververgoeding is afhankelijk van je contract en verschilt per leverancier. Bekijk op onze tarievenpagina de terugleveringstarieven van Pure Energie.

Overige kosten

In sommige gevallen is er bij het aangaan van het contract een bepaalde korting afgesproken. Als dat zo is wordt de korting uiteraard benoemd op de afrekening. Soms heeft een korting op de afrekening een naam. Dit kan bijvoorbeeld ‘welkomstkorting’ zijn, maar ook een naam op zich zonder het woord korting in de naam. Je herkent de korting op je energierekening doordat het bedrag in mindering wordt gebracht.

Inzicht dankzij Mijn Pure Energie

Onze klanten krijgen toegang tot Mijn Pure Energie en onze Pure Energie App. Hierin vind je alle informatie over je energiecontract, zoals je gegevens, meterstanden, verbruiksoverzichten en facturen. Bovendien kun je eenvoudig wijzigingen doorvoeren zoals het wijzigen van je termijnbedrag. Die wordt namelijk bij elke jaarafrekening opnieuw berekend. Bekijk regelmatig je energieverbruik. Dan weet je zeker of jouw vaste termijnbedrag overeenkomt met jouw verbruik. Zo kom je later niet voor onverwachte kosten te staan.

Log in op Mijn Pure Energie