• Zekerheid over je energietarief voor 1 jaar
  • Energietarieven onder het prijsplafond
  • 100% Groene stroom uit Nederland

De energierekening uitgelegd

Zo ziet jouw energierekening eruit
Infographic Energierekening Uitleg

Na elk contractjaar ontvang je een jaarafrekening van je energieleverancier. Ga je tussentijds verhuizen of stap je over naar een andere energieleverancier? Dan ontvang je een eindafrekening. Beide rekeningen betreffen een energierekening. Zo’n energierekening bestaat uit veel verschillende kostenposten en lijkt daardoor heel ingewikkeld, dat valt best mee. We leggen uit hoe de opbouw van een energierekening eruit ziet.

Opbouw energierekening

Een energierekening bestaat uit meerdere onderdelen, maar hoe de energierekening er precies uitziet verschilt per energieleverancier. Bekijk hoe en energierekening van Pure Energie is opgebouwd. 

Energierekening bekijken Energierekening bekijken

Leveringskosten energie

De leveringskosten energie op een energierekening bestaan uit 2 onderdelen: de variabele leveringskosten en de vaste leveringskosten.

Variabele leveringskosten

De variabele leveringskosten zijn het kale tarief per 1 kWh stroom of 1 m³ gas. Dit tarief wordt vermenigvuldigd met je verbruik. We noemen dit de variabele leveringskosten omdat de uiteindelijke variabele leveringskosten afhankelijk zijn van je daadwerkelijke verbruik. Indien je een dubbele meter hebt, wordt er onderscheid gemaakt in een normaal- en een laagtarief. Zonder dubbele meter wordt er gerekend met een enkeltarief voor stroom.

Vaste leveringskosten

Naast de variabele leveringskosten, betaal je ook nog vaste leveringskosten. De vaste leveringskosten vormen samen een vast tarief per jaar per stroom- en/of gasaansluiting. Dit is een vast tarief per jaar, ongeacht hoeveel energie je verbruikt. Deze kostenpost werd eerder ook wel ‘vastrecht’ genoemd. Zowel de variabele als de vaste leveringskosten kunnen per energieleverancier verschillen.

Netbeheerkosten energie

De netbeheerkosten zijn de kosten voor je aansluiting, het transport van de groene energie naar je huis en de kosten voor het onderhoud aan het energienet. Zoals gasleidingen en elektriciteitsmasten. De hoogte van de netbeheerkosten wordt elk jaar door de netbeheerders en de ACM vastgesteld. Deze kosten worden door je energieleverancier namens de netbeheerder bij jou in rekening gebracht. Uiteindelijk betaal je deze kosten dus aan je netbeheerder. Een energieleverancier heeft geen invloed op de hoogte van de netbeheerkosten.

Hoog of laag gasverbruik?

Als je minder dan 500 m³ gas per jaar verbruikt, betaal je ook minder netbeheerkosten voor gas. Bij een verbruik hoger dan 4.000 m³ per jaar, gaan je netbeheerkosten omhoog. De netbeheerder kijkt hier naar je gasverbruik over een langere periode. Als je dan een jaar wat minder of juist meer gebruikt, past de netbeheerder het dus niet meteen aan.

Energiebelasting en overheidsheffingen

Een groot deel van jouw energiekosten bedraagt overheidsheffingen, namelijk Energiebelasting en Vermindering Energiebelasting. Dit zijn heffingen die jij aan jouw energieleverancier moet betalen per verbruikte kilowattuur (kWh) stroom en per kubieke meter (m³) gas. De hoogte van deze heffingen wordt elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld door de overheid. Een energieleverancier heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten. Zij dragen deze kosten af aan de Belastingdienst. Ook maakt het niet uit bij welke leverancier je zit. Je betaalt overal evenveel belastingen en heffingen.

Energiebelasting 2024

Per elke kWh stroom of m³ gas dat je verbruikt, betaal je energiebelasting. Dit is een heffing op elektriciteit en aardgas die is bedoeld om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Hoeveel energiebelasting je dus precies betaalt, hangt dus af van je stroom- en/of gasverbruik.

Vermindering Energiebelasting

De Vermindering Energiebelasting, voorheen heffingskorting, is een soort tegemoetkoming vanuit de overheid die in mindering wordt gebracht op je energierekening. Dit is omdat energie wordt gezien als een basisbehoefte. Deze belastingvermindering geldt per elektriciteitsaansluiting.Je ontvangt alleen vermindering energiebelasting als het betreffende adres een verblijfsfunctie heeft. Dat houdt in dat je moet kunnen wonen of werken op het adres. Hierdoor kom je met bijvoorbeeld een garagebox helaas niet in aanmerking voor de Vermindering Energiebelasting.

Btw op energie

Een andere belasting is de btw op energie die je over je gehele energierekening dient te betalen. Je betaalt btw over je hele energierekening, dus ook over de eerder genoemde overheidsheffingen. In een (particuliere) afrekening zijn de tarieven altijd inclusief 21% btw genoemd.

Netto terugleververgoeding

Met zonnepanelen op je dak kan het zijn dat je in één jaar meer energie opwekt dan dat je verbruikt. Als aan het einde van het contractjaar blijkt dat je meer energie hebt opgewekt dan je zelf hebt verbruikt, dan ontvang je voor de teveel opgewekte energie een terugleververgoeding. Dit is een vast tarief per kWh stroom. De hoogte van de terugleververgoeding is afhankelijk van je contract en verschilt per leverancier. Bekijk op onze tarievenpagina de terugleveringstarieven van Pure Energie.

De energierekening uitgelegd | Pure Energie

Terugleverbijdrage zonnepanelen

De terugleverbijdrage is een bijdrage die klanten met zonnepanelen betalen voor het terugleveren van groene stroom op het moment dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt. 

De hoogte van de terugleverbijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid kWh die je per jaar teruglevert aan het net. De terugleverbijdrage is een transparante oplossing om de rekening voor het terugleveren van stroom aan het energienet eerlijk te verdelen.

Vergeet niet dat je zelf invloed hebt op de terugleverbijdrage. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een dynamisch energiecontract. In dat geval hoef je geen terugleverbijdrage te betalen. Verder kun je er ook voor zorgen dat je zo min mogelijk stroom teruglevert aan het energienet, bijvoorbeeld door de de door jou opgewekte stroom zo veel direct mogelijk zelf verbruikt.

Overige kosten energierekening

In sommige gevallen is er bij het aangaan van het contract een bepaalde korting afgesproken. Als dat zo is wordt de korting uiteraard benoemd op de afrekening. Soms heeft een korting op de afrekening een naam. Dit kan bijvoorbeeld ‘welkomstkorting’ zijn, maar ook een naam op zich zonder het woord korting in de naam. Je herkent de korting op je energierekening doordat het bedrag in mindering wordt gebracht.

Inzicht dankzij Mijn Pure Energie

Onze klanten krijgen toegang tot Mijn Pure Energie en onze Pure Energie App. Hierin vind je alle informatie over je energiecontract, zoals je gegevens, meterstanden, verbruiksoverzichten en facturen. Bovendien kun je eenvoudig wijzigingen doorvoeren zoals het wijzigen van je termijnbedrag. Die wordt namelijk bij elke jaarafrekening opnieuw berekend.

Geschreven door
Tess
Tess Content Marketeer