Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen per onderwerp

Hieronder vind je korte en krachtige antwoorden op de meestgestelde vragen. Wil je nog meer weten, kijk dan ook eens op onze informatiepagina's.

Algemeen

FAQ
In 2016 hebben wij Mijn Pure Energie ontwikkeld: een online omgeving waarin al onze klanten kunnen inloggen. In Mijn Pure Energie kun je als klant onder andere meterstanden doorgeven, je verbruik inzien en zelf je voorschotbedrag aanpassen. Meer informatie over Mijn Pure Energie lees je hier.
Vraag en aanbod in het openbare elektriciteitsnet zijn altijd in balans. U heeft dus altijd elektriciteit thuis, ook als het niet waait. U krijgt dan elektriciteit geleverd uit andere bronnen waarvan de elektriciteit wordt verduurzaamd door het koppelen van certificaten van oorsprong. Deze certificaten vormen het bewijs dat de door u van het afgenomen hoeveelheid elektriciteit op duurzame wijze elders in Nederland is opgewekt.
Klant worden is heel eenvoudig. U gaat naar ‘klant worden’ en vult het aanmeldformulier in. Als wij alle gegevens verzameld hebben, ontvangt u onze welkomstbrief met uw energiecontract. Wij regelen een zorgeloze overstap voor u.
Natuurlijk vinden wij het erg jammer als u besluit dat u geen klant wilt worden. U hebt na de aanmelding 14 kalenderdagen bedenktijd waarin u dit contract zonder opgave van redenen kunt annuleren. Na deze termijn is het contract rechtsgeldig.

Dit ligt aan de opzegtermijn van uw huidige energieleverancier. Veel leveranciers hanteren een opzegtermijn van 30 dagen. Daarnaast bent u als consument beschermd bij een aanmelding. Dit houdt in dat u 14 dagen bedenktijd heeft, waarin u kosteloos van de overstap kunt afzien. Gedurende deze 14 dagen ondernemen wij geen actie, tenzij u daar specifiek schriftelijk toestemming voor geeft. Indien u zich bijvoorbeeld op 1 september aanmeldt en u heeft een opzegtermijn van 30 dagen, dan kan uw contract ten vroegste 15 oktober ingaan, rekening houdende met uw bedenktijd en opzegtermijn.

Voor uw aanmelding hebben wij uw persoons-, adres-, contact en betalingsgegevens nodig. Ook geeft u door wat voor soort energie contract u wenst.

Ja, Pure Energie zegt uw contract bij uw huidige leverancier op. Als u bij uw oude leverancier een contract voor een bepaalde termijn heeft afgesproken dan kan het zijn dat u een boete krijgt opgelegd wanneer u het contract eerder beëindigt. Houd hier rekening mee.
Indien u een vast contract afsluit met een leverancier en dit voortijdig beëindigt dan pleegt u contractbreuk en lijdt de leverancier mogelijk inkoopverlies. Daarom mag deze leverancier u een opzegvergoeding (boete) in rekening brengen. De maximale wettelijke hoogte per product staat hieronder aangegeven.
 Resterende looptijd contract < 1 jaar 1,5 - 2 jaarmeer dan 2,5 jaar 
 Max. boetebedrag per product €50 €75 €125
Ja, overstappen is zonder risico. U merkt hier helemaal niets van, u komt geen moment zonder stroom of gas te zitten.
Nee, u betaalt nooit dubbel bij een overstap. De begindatum van uw nieuwe leverancier ligt 1 dag na de einddatum van uw oude leverancier.

Pure Energie

Wij garanderen dat de elektriciteit die we leveren door onze eigen windmolens of zonnecentrale in Nederland is opgewekt. Dat wordt geregistreerd door CertiQ, een onafhankelijke overheidsinstantie die bijhoudt hoeveel kWh duurzame elektriciteit de windmolens produceren. Je kunt bij ons ook zelf kiezen uit welk windmolenpark je je energie wilt afnemen. 
Daarnaast hebben wij het SMK keurmerk op onze elektriciteit gekregen en staan we in de groene top 3 van WISE. Als je twijfelt of onze stroom écht groen is, kun je zelf de groene stroom check doen op Hier.nu.
Onze groene stroom wekken we zelf op d.m.v. wind- en zonprojecten in Nederland. Waar dit gebeurt, hoe we dat doen en vooral hoe de verdeling tussen wind en zon (ons stroometiket) eruit ziet, kun je hier precies zien.
Op dit moment compenseren wij ons gas met CO2 Gold Standard certificaten. Hiermee vergroenen wij ons gas. Op dit moment verkopen wij dus geen groen gas, maar groen gas bestaat wel. Dat is gas dat gemaakt is uit biomassa. Biomassa is een verzamelterm voor hout, afval en bijvoorbeeld mest. Je kunt hier energie uit halen door het te vergisten. Er is in Nederland niet veel groen gas voorhanden. Het groene gas dat er is, is vaak voor langere tijd al verkocht. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Zodra wij de mogelijkheid krijgen om groen gas in te kopen zullen wij dit doen.
Dat klopt. In principe is alle elektriciteit die uit het stopcontact komt hetzelfde. We weten hiervan niet of het “groen” of “grijs” geproduceerd is. Het is nou eenmaal niet mogelijk om dit van elkaar te scheiden. Wij zorgen er wel voor dat er net zo veel groene elektriciteit op het energienet wordt gezet, als jij in een bepaalde periode hebt verbruikt.
Alle elektriciteit die wij verkopen is afkomstig uit een van onze eigen projecten en dus altijd uit Nederland. Bijvoorbeeld uit één van onze windparken in de polder, uit ons windpark langs de A12 bij Waddinxveen of van de zonnecentrale in Enschede.
Als het even niet waait, krijg je stroom van het openbare elektriciteitsnet geleverd. Deze aan jou geleverde stroom wordt dan gecombineerd met certificaten waaruit blijkt dat deze stroom op een eerder moment op duurzame wijze door een andere windturbine is opgewekt. Zo heb je de zekerheid dat de totale hoeveelheid door jou verbruikte elektriciteit op duurzame wijze in Nederland is opgewekt.

Jazeker, wij zijn voorstander van transparantie. Onze Algemene Voorwaarden zijn dan ook helder. Tevens passen wij de Gedragscode Consument en Energieleverancier toe.

 

Opwekker

Een Opwekker is een obligatie. Opwekkers worden dan ook gezien als vermogen. Ze vallen bij de belastingaangifte van particulieren in Box 3. Daarbij wordt gekeken naar de waarde van de Opwekkers. De waarde in euro’s daalt elke maand met 1/120ste, want je ontvangt van ons de uitkering steeds in kilowatturen. De Box 3-waarde van de Opwekker is dus: de uitgifteprijs gedeeld door de looptijd (in maanden) keer de resterende looptijd (naar beneden afgerond in hele maanden). Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze Klantenservice.
De Opwekker is een niet-overdraagbare obligatie. Dat betekent dat je ze niet kunt schenken of doorverkopen aan anderen.
Wij willen je graag onze groene stroom blijven leveren. Maar we willen natuurlijk niet dat de Opwekker je belemmert om klant bij ons te worden of blijven. Daarom garanderen wij volledige aflossing. Als je wilt overstappen naar een andere leverancier lossen wij de restwaarde van de Opwekker(s) in euro’s af. Hierbij brengen we geen boete of administratiekosten in rekening. Het aflossen van de restwaarde van de Opwekker kan ook op verzoek, bijvoorbeeld als je ontevreden bent over de Opwekker. Het aflossen is iedere maand na de ingangsdatum mogelijk. Wij betalen je in dat geval de resterende waarde in euro’s terug. De restwaarde neemt elk jaar iets af, omdat er elk jaar meer kilowatturen aan je zijn uitgekeerd.

Een belangrijk risico is een sterke daling van de stroomprijs. Dat kan leiden tot een negatief rendement. De Opwekker heb je dan namelijk voor meer geld gekocht dan dat deze een paar jaar later waard is. Achteraf gezien was je dan voordeliger uit geweest als je ieder jaar 50 kWh tegen de marktprijs had gekocht in plaats van te investeren in de Opwekker. Wel ben je altijd gegarandeerd van de afgesproken hoeveelheid kilowatturen. Een ander risico is de soliditeit van Raedthuys. Raedthuys biedt de Opwekkers aan. Wanneer Raedthuys failliet gaat, kun je je geld kwijt zijn.

De stroom van een van de Pure Energie windturbines is speciaal gereserveerd voor de Opwekkers. Dit is een turbine in Zeewolde.

In het geval dat de windturbine in Zeewolde, waar de stroom voor de Opwekkers vandaan komt, het niet meer doet door bijvoorbeeld een blikseminslag of langdurige storing, garanderen wij de levering van windstroom uit een van onze andere turbines. Je bent dus altijd gegarandeerd van groene stroom uit wind.

De opbrengst van de Opwekkers wordt door Raedthuys, het moederbedrijf van Pure Energie, gebruikt om te investeren in nieuwe windmolens. Zo produceren we nog meer nieuwe groene stroom in Nederland.
Eén Opwekker staat garant voor 500 kWh stroom van Pure Energie, verspreid over 10 jaar. Per jaar ontvang je dan 50 kWh stroom, als aflossing van de Opwekker. Deze stroom hoef je natuurlijk niet nog eens te betalen. De Opwekkerstroom wordt daarom in mindering gebracht op je stroomrekening.
Doordat de Opwekkerstroom wordt afgetrokken van je jaarlijkse energierekening gaat deze omlaag én merk je minder van prijsschommelingen. Eenmalig betaal je €30,-, vervolgens ben je 10 jaar lang gegarandeerd van 50 kWh stroom per jaar. Over de uitkering van Opwekkerstroom ben je nog wel energiebelasting verschuldigd.

Meterstanden

De meterstanden geef je bij Pure Energie heel eenvoudig en snel door via ons online formulier
. Meterstanden invullen is met dat formulier zo gebeurd.
Uw netbeheerder is eigenaar van het leidingennetwerk in uw regio en van de meters in uw meterkast. Als u een meter wilt laten plaatsen of verwijderen, kunt u dit aanvragen via www.aansluitingen.nl.
U kunt op dezelfde dag uw doorgegeven standen nog wijzigen. Dit kan alleen door te bellen met onze servicedesk. Wanneer u pas later ontdekt dat u niet de juiste standen heeft doorgegeven, kunt u een correctieverzoek indienen. Bel ons hiervoor op 088 - 10 13 000.
Nee, wij kunnen de schatting helaas niet meer voor u aanpassen. Deze meterstanden hebben we namelijk al gebruikt voor de jaarafrekening van de vorige periode.

Ja, het is belangrijk om de meterstanden te noteren voor een correcte afrekening door uw oude leverancier en Pure Energie. Zo voorkomt u dat de meterstanden ingeschat worden door uw netbeheerder. Ook de jaarafrekening wordt bepaald op basis van deze geschatte meterstanden.

Bij het overgrote deel van de meters registreert teller 1/I het laagtarief en teller 2/II het hoog tarief. Indien de verdeling op uw meter niet duidelijk is, kunt u dit eenvoudig controleren met de volgende test: neem op een doordeweekse dag (geen feestdag) beide standen op. Doe dit een paar uur later weer. Het telwerk dat heeft gelopen, is de teller van het hoog tarief.

Indien u geen meter heeft die op afstand uitleesbaar is, vragen wij u jaarlijks de meterstanden aan ons door te geven. Dit kan via onze website, via e-mail, telefonisch of via de post met de meterstandenkaart. Eenmaal per 3 jaar komt een meteropnemer van uw netbeheerder langs om de standen te controleren.

Uw netbeheerder is eigenaar van uw meter. Indien u vermoedt dat uw meter defect is, kan uw netbeheerder u hiermee helpen. Kijk hiervoor op www.aansluitingen.nl of bel met het landelijke storingsnummer: 0800-9009.

Betalingen

Door een e-mail te sturen naar info@pure-energie.nl met daarin uw klantnummer (of NAW-gegevens) en het nieuwe rekeningnummer (IBAN). Wanneer wij uw e-mail ontvangen passen we dit voor u aan.
Indien u het bedrag op uw jaar- of eind nota niet in één keer kunt betalen, bieden wij u de mogelijkheid om dat in een aantal maandelijkse termijnen te voldoen. U kunt daarvoor contact opnemen met onze servicedesk op telefoonnummer 088 - 10 13 000.

Pure Energie schrijft op de 25e van de maand het maandelijkse termijnbedrag af van uw IBAN. Deze datum is niet te wijzigen. Mocht het bedrag op die datum niet geïncasseerd kunnen worden, dan proberen wij de eerstvolgende dinsdag na de 25e opnieuw te incasseren. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen voor andere afspraken indien de incassering op de 25e niet gelukt is.

Als u zich niet aan uw betalingsverplichtingen houdt, sturen wij u hiervoor betalingsbrieven. Wij zullen dan, in overleg met u, tot een betaalafspraak proberen te komen. Mocht dat niet lukken, dan staan wij in ons recht de leveringsovereenkomst eenzijdig te beëindigen. Uw netbeheerder zal hierna contact met u opnemen over hoe u fysieke afsluiting van de meters kunt voorkomen.

Pure Energie werkt met automatische incasso en op factuurbasis. Rond de 25e van elke maand incasseren wij automatisch het termijnbedrag van uw IBAN-bankrekening. Dit is een snelle en efficiënte manier van betalen waar u zelf geen omkijken naar heeft. U kunt ook kiezen voor een maandelijkse factuur waarna u zelf het bedrag aan Pure Energie overmaakt.

Voorschotbedrag

Uw gewenste voorschotbedrag kunt u telefonisch op 088 - 10 13 000 of per mail aan info@pure-energie.nl doorgeven. Verandert uw energieverbruik? Dan is het verstandig om tijdig uw voorschotbedrag aan te passen. Zo voorkomt u bijbetalen op uw jaarafrekening of per maand te veel betalen.
Uw voorschot wordt bepaald aan de hand van uw standaard jaarverbruik en uw tarieven. Hierbij komen nog de vaste leveringskosten, de kosten van uw netbeheerder, de energiebelasting en BTW. Ieder huishouden en klein zakelijk verbruiker heeft recht op een heffingskorting. Deze wordt in mindering gebracht op de bovenstaande kosten. Maandelijks wordt 1/12e deel van deze totale kosten bij u rekening gebracht.

Je berekent je termijnbedrag (op maand- en jaarbasis) bij ons heel eenvoudig met onze handige rekentool. Vul in de rekentool je actuele verbruiksgegevens in en je ziet wat je nieuwe termijnbedrag bij ons is. Heb je die gegevens niet bij de hand, dan helpt onze rekentool om een schatting te maken aan de hand van enkele gegevens, zoals soort woning en gezinsgrootte.

Bekijk je liever onze tarieven voor stroom en gas per kWh (stroom) en m3 (gas), dan is er ook nog dit tarievenoverzicht. We raden je echter aan om vooral onze rekentool te gebruiken omdat daar het complete termijnbedrag getoond wordt dat specifiek voor jouw situatie is.

Dit is een vast bedrag dat u aan ons betaalt, onafhankelijk van uw energieverbruik. U betaalt vaste leveringskosten voor de administratiekosten, zoals het verwerken van facturen en het doorvoeren van wijzigingen.

Jaarafrekening

Uw verwachte energieverbruik kan hoger uitvallen, omdat we rekening houden met stijgende energieprijzen of bijvoorbeeld de komst van een strenge winter. Dit doen we om te voorkomen dat u achteraf veel moet bijbetalen.
Als wij uw meterstanden niet of te laat ontvangen, zijn wij genoodzaakt een schatting te maken.
U ontvangt uw jaarafrekening ieder jaar rond dezelfde datum. De maand waarin uw afrekening zal plaatsvinden is ongeveer gelijk aan de maand waarin u het contract met ons bent aangegaan.
U krijgt in twee gevallen een eindafrekening. Als u verhuist krijgt u een eindafrekening voor de levering op uw oude adres. U krijgt ook een eindafrekening als u verandert van energieleverancier. U krijgt de rekening uiterlijk binnen twee maanden nadat u bent verhuisd of bent overgestapt.
Dit is de jaarlijkse afrekening van uw energie. Op deze rekening worden uw voorschotbedragen opgeteld en afgetrokken van de totaalprijs van de energie die u dat jaar heeft verbruikt. Het verschil moet u bijbetalen of krijgt u van ons terug.
Zodra u de verhuizing aan ons hebt doorgegeven stellen wij een nieuw termijn bedrag vast. Hierover ontvangt u persoonlijk bericht.

Netbeheer en Netbeheerkosten

De netbeheerder kan uw meter(s) afsluiten maar doet dit pas wanneer er bijvoorbeeld een woning leeg staat, de nieuwe bewoner zich nog niet heeft gemeld of als er nog geen leverancier bekend is. Het kan ook voorkomen dat de vorige leverancier het contract wegens wanbetaling heeft beëindigd. De netbeheerder stuurt dan brieven naar het adres met het verzoek snel een leverancier te regelen. Als de bewoner daar niet (tijdig) gehoor aan geeft, mag de netbeheerder de meter(s) afsluiten. Voor de exacte voorwaarden van afsluiting kunt u terecht op de website van uw netbeheerder (zie www.aansluitingen.nl voor uw netbeheerder).
Nee, dit is niet mogelijk. De netbeheerders zijn namelijk per gebied vastgelegd. Als u verhuist naar een andere regio dan is het mogelijk dat daar een andere netbeheerder actief is.
Uw netbeheerder zorgt voor het leidingennetwerk en de verdeling van stroom en gas naar uw eigen aansluiting. Het onderhoud en transport kost geld. Deze kosten worden evenredig over alle consumenten verdeeld. U betaalt voor uw aansluiting exact hetzelfde bedrag als uw buren, ongeacht uw leverancier of contractsoort.
De netbeheerder is eigenaar van de meter en wil op nauwkeurige wijze uw verbruik aan uw leverancier kunnen doorberekenen. Daarom vraagt uw netbeheerder 1 keer per jaar de meterstanden bij u op.

Contact

Als je een vraag of opmerking hebt kun je ons altijd bereiken via Facebook en Twitter of een e-mail sturen naar info@pure-energie.nl. Van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur kun je ons ook bellen op 088 - 10 13 000.
Het telefoonnummer van Pure Energie is 088 - 1013 000. De kosten voor het bellen naar een 088-nummer zijn hetzelfde als bellen naar een gewoon vast telefoonnummer. De kosten hangen dus af van je aanbieder, abonnementsvorm of het bellen met een vaste of mobiele telefoon.

Tarieven

De afgelopen jaar is de consumentenprijs voor elektriciteit gemiddeld 6,3% per jaar gestegen (CBS).
De energietarieven die wij berekenen zijn opgebouwd uit 3 onderdelen:
 • levering
 • netbeheer
 • belastingen

 • Leveringstarieven
  Voor de levering van stroom of gas betaalt u per eenheid: stroom per kilowattuur (kWh) en gas per kubieke meter (m³). Daarnaast betaalt u vaste leveringskosten. Het tarief dat u betaalt is afhankelijk van het contract dat u hebt afgesloten. 

  Kosten netbeheerder
  Aan uw netbeheerder betaalt u voor een aantal diensten:

 • Een vast bedrag voor het gebruik van het stroom- en/of gasnetwerk
 • Een vast bedrag voor het onderhouden en de instandhouding van uw stroom- en/of gasaansluiting
 • Een vast bedrag voor het huren van de stroom- en/of gasmeter
 • De hoogte van het vaste bedrag is afhankelijk van de capaciteit van uw stroom en/of gasaansluiting

 • Deze kosten worden door ons in rekening gebracht, maar geven wij door aan de netbeheerder. Wij hebben geen invloed op deze kosten.
  De netbeheerkosten kunnen jaarlijks wijzigen in januari. U vindt de wijziging van deze tarieven op de website van uw netbeheerder.

  Belastingen
  Belasting toegevoegde waarde (BTW), energiebelasting en de teruggave energiebelasting worden vastgesteld door de overheid. Daarnaast moet er energiebelasting over de stroom worden betaald. Dit is een overheidsheffing op het gebruik van energie. Het tarief voor energiebelasting geldt per kWh voor alle stroomproducten. Voor aansluitingen met een verblijfsfunctie geldt een vermindering energiebelasting (voorheen: heffingskorting op energiebelasting). Een evenredig deel hiervan brengen we maandelijks in mindering op uw termijnbedrag.

  Belastingen worden door ons in rekening gebracht, maar geven wij door aan de overheid. Wij hebben geen invloed op deze kosten.

  De energiebelasting kan jaarlijks wijzigen in januari. Bekijk hieronder de tarieven in 2016 en 2017.


  Energiebelasting 2016

  Energiebelasting 2017

  Elektra € 0,10630

  Elektra € 0,10870

  Gas € 0,26298

  Gas € 0,26834


  Alle informatie en tarieven op de website van Pure Energie kloppen uiteraard altijd! Alle wijzigingen worden altijd direct door ons doorgevoerd. Tevens geven we deze wijzigingen door aan onze partners en externe partijen met wie wij samenwerken. We streven er altijd naar dat externe partijen die onze informatie publiceren de meest actuele informatie gebruiken, maar het kan helaas wel eens voorkomen dat zij een update iets later doorvoeren.

  Klachten

  U kunt uw klacht per post of e-mail aan ons sturen. Om uw klacht op een goede en snelle manier te kunnen afhandelen, verzoeken wij u vriendelijk de volgende informatie aan ons te verschaffen:
 • Naam
 • Leveringsadres
 • Klantnummer
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en postadres)
 • Duidelijke omschrijving van uw klacht
 • Factuurnummer(s) (indien van toepassing)
 • Relevante documenten (als bijlagen meesturen)
 • U ontvangt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van uw klacht. Binnen 5 werkdagen geven wij een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er schriftelijk en met duidelijke redenen is aangegeven dat er een andere termijn wordt gehanteerd. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van uw klacht.

  Alle bij Pure Energie binnengekomen klachten worden door ons geregistreerd en geanalyseerd. Dit doen wij zodat we kunnen onderzoeken hoe wij onze organisatie op de betreffende punten kunnen verbeteren.

  De slimme energiemeter

  Wij hechten veel waarde aan de betrouwbaarheid en veiligheid van de meters en data. Uw gegevens worden dan ook vertrouwelijk behandeld. De slimme meter voldoet aan alle eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens stelt op het gebied van privacy.
  Slimme meters zijn digitale gas- en elektriciteitsmeters die uw verbruik vanuit uw meterkast automatisch doorgeven aan uw netbeheerder. Het invullen van meterstandenkaarten is daarmee dus verleden tijd. De slimme meter geeft u inzicht in uw werkelijke energieverbruik. Dit inzicht kan u helpen om energie te besparen.
  Wanneer uw oude meter vervangen moet worden, wordt deze automatisch vervangen door een slimme meter. Dit wordt gedaan door uw netbeheerder en is kosteloos. Als u al eerder wilt profiteren van de voordelen van een slimme meter in uw huis, dan kunt u deze aanvragen via ons contactformulier. Wij regelen dan de aanvraag bij uw netbeheerder. De kosten hiervan bedragen:< €72,60 (incl. BTW) voor elektriciteit en gas €67,76 (incl. BTW) voor alléén elektriciteit
 • Meterstanden hoeven niet meer geschat te worden
 • Door inzicht in uw verbruik kunt u gemakkelijker kosten besparen
 • U hoeft niet meer thuis te blijven voor de meteropnemer of zelf de meterstanden op te nemen en door te geven
 • Pure Energie stuurt u elke 2 maanden een overzicht aan van uw verbruik en de in rekening gebrachte voorschotten
 • Het verkleint de kans op bijbetalen aan het einde van een jaar
 • Klimaatneutraal en CO2 uitstoot

  De term “klimaatneutraal” (ook wel CO2-neutraal genoemd) geeft aan dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Een proces of dienst is klimaatneutraal als er géén sprake is van CO2 uitstoot of als de geproduceerde broeikasgassen elders worden gecompenseerd.
  Dit zijn certificaten die wij aankopen om de uitstoot van CO2 van ons gas te compenseren, een initiatief van onder andere het Wereld Natuurfonds. De hoeveelheid CO2 -uitstoot die in Nederland plaatsvindt, wordt geneutraliseerd door een vermindering van dezelfde CO2 elders in de wereld. Onze CO2 compensatie certificaten komen uit wereldwijde duurzame energie projecten, zoals wind en zon. Kortom; door het aankopen van CO2 certificaten stimuleren wij duurzame energieontwikkeling wereldwijd.
  Ja, wij werken volledig klimaatneutraal. Dit betekent dat wij de uitstoot van broeikasgassen, die gepaard gaat met onze bedrijfsactiviteiten, zoveel mogelijk reduceren en het restant van de uitstoot compenseren met CO2-credits. Dit compenseren gebeurt volgens de hoogst mogelijke kwaliteit: de zogenaamde ‘Gold Standard’ van het Wereld Natuur Fonds.
  De CO2 credits worden niet verkocht door de Gold Standard Foundation. Er zijn verschillende organisaties die de Gold Standard credits kopen en verkopen. Een daarvan is de Cimate Neutral Group. Wij kopen de credits in bij de Climate Neutral Group. Kijk voor meer informatie op de website van Climate Neutral Group.

  Gas

  Het gas dat wij leveren wordt door ons ingekocht bij een Nederlandse gasleverancier. Dit is altijd 100% CO2 gecompenseerd gas van de hoogst mogelijke kwaliteit. De zogenaamde "Gold Standard" van het Wereld Natuur Fonds.
  Nee, wij hebben geen groen gas maar groen gas bestaat wel. Dat is gas dat gemaakt is uit biomassa. Biomassa is een verzamelterm voor hout, afval en bijvoorbeeld mest. Je kunt hier energie uit halen door het te vergisten. Er is in Nederland niet veel groen gas voorhanden. Het groene gas dat er is, is vaak voor langere tijd al verkocht. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Zodra wij de mogelijkheid krijgen om groen gas in te kopen zullen wij dit doen. Op dit moment compenseren wij ons gas met CO2 Gold Standard certificaten. Hiermee vergroenen wij ons gas.
  De CO2 uitstoot van het gas compenseren we met de zogenaamde CO2Gold Standard certificaten van het Wereld Natuur Fonds. Dit houdt in dat we investeren in duurzame energieprojecten. Deze projecten wekken schone energie op, zonder uitstoot van CO2. Op deze manier compenseren we onze CO2 uitstoot.
  Wij investeren in een mix van Gold Standard projecten. De samenstelling van dit 'mandje' wisselt jaarlijks enigszins, maar we investeren voor 95% in een nieuw windpark in India en voor 5% in efficiënte cookstoves.

  Mijn Pure Energie

  Je kunt je verhuizing snel en simpel doorgeven in Mijn Pure Energie via mijn.pure-energie.nl/verhuizing.
  Heb je een slimme meter? Dan lezen wij je meterstanden op afstand uit. Hiervoor hoef je niets te doen.

  Heb je een conventionele meter? Dan kun je je meterstanden zelf doorgeven op Mijn Pure Energie. Het overzicht van je doorgegeven meterstanden kun je gebruiken om te bekijken wanneer je veel of weinig energie hebt verbruikt. Let op: alleen de meterstanden die je doorgeeft wanneer wij erom vragen per e-mail (twee keer per jaar) worden gebruikt voor je jaar- en/of eindafrekening.
  Als klant van Pure Energie kun je op mijn.pure-energie.nl inloggen om je eigen online omgeving te bekijken. De inloggegevens ontvang je van ons per e-mail zodra de wettelijke bedenktijd voorbij is, 14 dagen na je aanmelding. In deze e-mail staan instructies over het activeren van je eigen Pure Energie account.

  Je kunt niet zelf een account aanmaken.
  Je gebruikersnaam is je relatiekenmerk/klantnummer. Deze is terug te vinden op officiële correspondentie, zoals je welkomstbrief en/of overstapsbevestiging.
  Geen probleem! Via mijn.pure-energie.nl/ik-kan-niet-inloggen kan je jouw wachtwoord opnieuw instellen. Hiervoor heb je wel je relatienummer nodig. Je krijgt een e-mail op het e-mailadres dat bij ons bekend is met daarin instructies over het opnieuw instellen van je wachtwoord. 
  Ja, dat kan in Mijn Pure Energie onder het menu-item 'betalingen'.
  Als klant van Pure Energie kun je online je meterstanden doorgeven, inzien en zo zelf berekenen wat je verbruik is.
  Heb je een slimme meter? Dan lezen we je meterstanden automatisch uit en zie je in Mijn Pure Energie ook een overzicht van je meterstanden.
  Ja, dat kan op Mijn Pure Energie. Zo heb jij je voorschotbedrag zelf in de hand.

  Heb jij een slimme meter maar kunnen wij die nog niet uitlezen? Dan zie je in het dashboard van Mijn Pure Energie een blok waarin wij je vragen ons te machtigen je P4-standen uit te lezen. Als je ons daar toestemming voor geeft kunnen wij je meterstanden per kwartier opvragen en tonen wij deze in het dashboard van Mijn Pure Energie. Jouw verbruiksgegevens worden dan getoond in het tabblad' meterstanden' in een mooi overzicht. Dit overzicht kun je zelf gebruiken om te bekijken hoeveel stroom je per jaar, per dag en zelfs per uur verbruikt.

  Zonnepanelen

  Wij verkopen alleen zonnepanelen aan bedrijven. Als particulier kunt u geen zonnepanelen bij ons afnemen. 
  Als u zelf elektriciteit opwekt met zonnepanelen, gebruikt u de elektriciteit eerst voor uw eigen huishouden. Op de momenten dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u nodig heeft, levert u de elektriciteit direct terug aan het elektriciteitsnetwerk. Uw elektriciteitsmeter registreert hoeveel u verbruikt en teruglevert. Aan het eind van het jaar wordt de door uw zonnepanelen geproduceerde stroom voor hetzelfde tarief verrekend met de door u verbruikte stroom. Dit noemen we salderen. Salderen is wettelijk vastgelegd en geldt voor alle kleinverbruikers die een aansluiting tot en met 3 x 80 A hebben. Over de energie die u zelf heeft opgewekt, tot maximaal uw eigen verbruik, hoeft u geen leveringskosten, energiebelasting en BTW te betalen. U heeft deze immers zelf geproduceerd.
   

  Heeft u meer elektriciteit opgewekt dan u zelf heeft verbruikt? U levert dan netto terug aan het net. Iedere energieleverancier bepaalt zelf welke vergoeding wordt betaald voor netto teruggeleverde elektriciteit. Van Pure Energie ontvangt u, tot een maximum van 1500 kWh, 12 cent per kilowattuur, exclusief BTW. Levert u meer dan 1500 kWh terug? Dan ontvangt u voor de resterende kWh het levertarief.

  Wij halen onze energie met name uit Nederlandse wind. Met onze eigen windprojecten wekken wij groene stroom op, 99% van onze stroomproductie komt uit onze windmolens. We hebben een zonnecentrale in Enschede en we verkopen zonnepanelen aan bedrijven in Nederland. De stroom van deze zonprojecten is goed voor 1% van onze stroomlevering.
  Voor zonnepanelen geldt dat ze ook elektriciteit opwekken wanneer het bewolkt is. De elektriciteitsopbrengst is echter wel veel hoger bij helder weer. Daarnaast geldt voor zonne-energie dat, als een paneel niet voldoende produceert, de overige benodigde elektriciteit vanuit het elektriciteitsnet wordt geleverd.

  FC Twente

  Wij willen Nederland vergroenen. We willen dat iedereen in Nederland kan genieten van 100% groene stroom. Dat is onze droom. Die droom kunnen we alleen realiseren als iedereen in Nederland weet wie wij zijn en wat wij doen. We zien dit sponsorcontract daarom als een enorme kans om onszelf in samenwerking met FC Twente voor te stellen aan Nederland.

  Sporten is duurzaam, gezond en groen, maar het allerbelangrijkst: sporten is voor iedereen en dat vinden wij prachtig. We hebben er daarom voor gekozen om onze droom werkelijkheid te maken, in samenwerking met de grootste en belangrijkste sportclub in onze regio: FC Twente.

  Nee, want Raedthuys gaat een sponsorcontract aan met FC Twente. Alleen de commerciële naam van Pure Energie wordt er aan gehangen. U bent klant bij Pure Energie en niet bij Raedthuys. Het is dus niet zo dat u indirect betaalt voor deze sponsorovereenkomst.

  Jazeker. Wij scharen FC Twente niet onder ‘goede doelen’. De intentie is dus puur commercieel. In de eerder genoemde situatie zal dus niets veranderen. We beloven nog steeds dat 10% van onze winst naar goede doelen zal gaan.

  © Pure Energie    |    Sitemap    |    Cookies    |    Affiliate worden    |    Privacyverklaring en Gedragscode    |    Algemene Voorwaarden

  8,2 8,5 8,5 8,4 1336
  Beoordeling door klanten: 8,4/10 - 1336 beoordelingen
  Met cookies kun je pure-energie.nl makkelijker gebruiken, vind je sneller wat je zoekt en zie je meer informatie. Instellingen
  Cookie instellingen aanpassen

  Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies die noodzakelijk zijn om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

  Wij gebruiken de volgende cookies: